m46418_stu999.jpg

فایل دانشجویی دسیس

ترجمه استخراج میکرو فاز جامد با متفرق کننده به کمک فراصوت به همراه نانوذرات TiO2 به عنوان جاذب برای

ترجمه استخراج میکرو فاز جامد با متفرق کننده به کمک فراصوت به همراه نانوذرات TiO2 به عنوان جاذب برای تعیین گونه های جیوه

5610 کلمه رشته های مهندسی صنایع شیمی محیط زیست کشاورزی ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 ت

دانلود ترجمه استخراج میکرو فاز جامد با متفرق کننده به کمک فراصوت به همراه نانوذرات TiO2 به عنوان جاذب برای تعیین گونه های جیوه

دانلود ترجمه استخراج میکرو فاز جامد با متفرق کننده به کمک فراصوت با نانوذرات TiO2 به عنوان جاذب برای تعیین گونه های جیوه
دسته بندی پژوهش ها
فرمت فایل docx
حجم فایل 300 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

نمونه ترجمه

چکیده

ترکیبی از استخراج فاز جامد میکرو متفرق کننده مرتبط با فراصوت (USA DMSPE)، با استفاده از نانوذرات TiO2 (NPS) به عنوان جاذب، با طیف سنج جذب اتمی بخار سرد (CV AAS) برای پیش­تغلیظ و تعیین گونه جیوه (Hgtotal ، +Hg2 و +CH3Hg) در نمونه های بیولوژیکی، زمین­شناسی و آب پیشنهاد شد. پارامترهای تجربی شامل مقدار نانوذرات TiO2 ، pH محلول نمونه، امواج فراصوت و زمان سانتریفوژ، آماده­سازی محلول دوغاب TiO2 قبل از تزریق به CV AAS مورد بررسی قرار گرفت. پیش تغلیظ موثر جیوه با 10 میلی­گرم TiO2 در pH 7.5 به دست آمد. پس از استخراج، جاذب با آنالیت با 500 میکرولیتر HNO3 1 مول برای آماده سازی محلول دوغاب مخلوط شد. حد غلظت تشخیص، 0.004 نانوگرم در میلی­لیتر برای +Hg2 بود. عامل پیش تغلیظ به دست آمده 35 بود. انحراف استاندارد نسبی (RSDs،٪) برای گونه­های جیوه در نمونه­های واقعی 4-20% بود. شدت این روش توسط آنالیز مواد مرجع گواهی شده ارزیابی شد DOLT-2 (کبد سگ ماهی)، IAEA-085 (موی انسان)، SRM 2709 (خاک سن ژواکین)، SRM 2711 (خاک مونتانا) و SRM 2704 (ته نشین رودخانه بوفالو). محتوای گونه جیوه اندازه­گیری شده در مواد مرجع در شرایط رضایت بخش با مقدار اضافه (با توجه به آزمون t برای یک سطح اطمینان 95٪) بود. روش ارائه شده است با موفقیت برای تعیین گونه­های جیوه در نمونه­های آب واقعی (دریاچه ها و آب رودخانه) اعمال شد.

a b s t r a c t
The combinationofultrasound-assisteddispersivemicrosolid-phaseextraction(USADMSPE),withthe
use ofTiO2 nanoparticles (NPs)asadsorbent,withcoldvaporatomicabsorptionspectrometry(CVAAS)is
proposed forpreconcentrationanddeterminationofmercuryspecies(Hgtotal, Hg2þ and CH3Hgþ) in
biological, geologicalandwatersamples.TheexperimentalparametersincludingtheamountofTiO2 NPs,
pH ofsamplesolution,ultrasonicationandcentrifugationtime,TiO2 slurry solutionpreparationbefore
injection toCVAASwereinvestigated.Effectivepreconcentrationoftracemercurywith10mgofTiO2
wasachievedinpH7.5.Afterextraction,adsorbentwithanalyteswasmixedwith500 μL of1molL1
HNO3 to prepareslurrysolution.Theconcentrationlimitofdetectionwas0.004ngmL1 for Hg2þ. The
achieved preconcentrationfactorwas35.Therelativestandarddeviations(RSDs,%)formercuryspecies
in realsampleswere4–20%. Theaccuracyofthismethodwasevaluatedbyanalysesofcertified reference
materials: DOLT-2(Dogfish Liver),IAEA-085(Humanhair),SRM2709(SanJoaquinSoil),SRM2711
(Montana Soil)andSRM2704(BuffaloRiverSediment).Themeasuredmercuryspeciescontentsinre-
ference materialswereinsatisfactoryagreementwiththeaddedamounts(accordingtothe t-test fora
95% confidence level).Thepresentedmethodhasbeensuccessfullyappliedforthedeterminationof
mercury speciesinrealwatersamples(lakeandriverwater).

دانلود ترجمه استخراج میکرو فاز جامد با متفرق کننده به کمک فراصوت به همراه نانوذرات TiO2 به عنوان جاذب برای تعیین گونه های جیوهicon تعداد بازدید : 7
iconبرچسب‌ها : ترجمه استخراج میکرو فاز جامد با متفرق کننده به کمک فراصوت به همراه نانوذرات TiO2 به عنوان جاذب برای تعیین گونه های جیوه ,
 • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
 • سه شنبه 19 دی 1396
 • طراحی الگوی مدیریت بلایا برای ایران

  طراحی الگوی مدیریت بلایا برای ایران

  پژوهش مقطع دکتری رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی با موضوع طراحی الگوی مدیریت بلایا برای ایران

  دانلود طراحی الگوی مدیریت بلایا برای ایران

  پژوهش رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
طراحی الگوی مدیریت بلایا برای ایران
الگوی مدیریت بلایا
مدیریت بلایا
پژوهش دکتری با موضوع طراحی الگوی مدیریت بلایا
طراحی الگوی مدیریت بلایا
  دسته بندی مدیریت
  فرمت فایل docx
  حجم فایل 212 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 78

  عنوان : طراحی الگوی مدیریت بلایا برای ایران

  بیان مسئله : بُعد جهانی

  : بُعد ایران


  الف- بُعد جهانی :


  آمارهای جهانی نشان می دهند كه میزان افراد متاثر از بلایای طبیعی از سال 1963 تا 1999، روند صعودی داشته به نحویكه رقم آن از 65 میلیون نفر در سال 1969 به حدود 400 میلیون نفر در آغاز هزاره سوم رسیده است .
  درطی سالهای مذكور میزان خسارات اقتصادی ناشی از بلایای طبیعی، هزینه ای معادل حدود 50 میلیارد دلار رابه سراسر جهان تحمیل نموده كه افزایشی معادل 500% نسبت به دهه 1960 رانشان میدهد.
  مقایسه قاره های جهان از نظر بلایای طبیعی و غیر طبیعی ، مبیّن آن است كه قاره آسیا در بین پنج قاره ، رتبه اول را به لحاظ فراوانی به خود اختصاص داده است .
  بیش از جمعیت جهان در معرض خطرات ناشی از بلایای طبیعی زندگی می كنندسازمان ملل ده سال آخر قرن 20 ، را دهه بین المللی كاهش بلایا اعلام كرده است .
  .

  .

  .

  .

  ب- بُعد ایران :


  ایران در منطقه ای از جهان واقع است ، كه دارای مخاطرات بسیاری از نظر بلایای طبیعی و سوانح غیر مترقبه است ، به نحوی كه از 40 بلای طبیعی شناخته شده درجهان، امكان وقوع 31 حادثه در ایران وجود دارد .
  مطابق گزارش جهانی بلایا ، ایران در بین كشورهای دنیا از حیث آسیب دیدگی و آسیب پذیری ،جزء هفت كشور نخست جهان است .
  وقوع ایران برروی كمر بند زلزله خیز آلپ و هیمالیا ، باتوجه به ویژگی های پوسته زمینی فلات ایران به ویژه در سه منطقه شرق و جنوب شرق ،شمال غرب و منطقه البرز مركزی ودر دوسوی منتهی به تهران قزوین ، گیلان، مازندران، به طور میانگین درهریك سال ونیم یكبار احتمال وقوع زلزله ای به بزرگی 6 تا 7 ریشتر و هر سال یكبار زلزله ای به بزرگی 7 تا 5/7 ریشتر در این مناطق وجود دارد .

  اهدف كلی : تعیین الگوی مدیریت بلایا برای ایران

   اهداف ویژه :

   1 - شناخت ساختار مدیریت بلایا ، در كشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا

   2 شناخت سازماندهی مدیریت بلایا ، دركشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا

   3 شناخت مكانیزم برنامه ریزی مدیریت بلایا، دركشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا

   4 شناخت هماهنگی مدیریت بلایا ، در كشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا

   5- شناخت تربیت نیروی انسانی مدیریت بلایا، دركشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا

   6 شناخت شیوه اجرای مدیریت بلایا ، در كشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا

   7 شناخت مقولات پایش و ارزیابی مدیریت بلایا، در كشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا

   8 شناخت مكانیزم مدیریت بلایا، در شرایط فعلی ایران

   9 تدوین نهایی الگوی مدیریت بلایا برای ایران

   سؤالات پژوهش

   1 ساختار مدیریت بلایا ، دركشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا چگونه است ؟

   2 هماهنگی مدیریت بلایا، دركشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا چگونه است ؟

   3 برنامه ریزی فعالیت مدیریت بلایا، دركشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا چگونه است ؟

   4 سازماندهی مدیریت بلایا ، در كشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا چگونه است ؟

   5 تربیت نیروی انسانی در مدیریت بلایای كشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا چگونه است؟

   6 - نحوه اعمال مدیریت بلایا ، در كشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا به چه صورت است؟

   7 مقولات پایش و ارزیابی فعالیت های مدیریت بلایا دركشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا به چه صورت است ؟

   8 وضعیت فعلی سیستم مدیریت بلایا در ایران چگونه است؟

   9 براساس مطالعات تطبیقی در این پژوهش و تحلیل شرایط كشور،چه الگویی برای مدیریت بلایا درایران مناسب به نظر میرسد؟

   .

   .

   .

   .

   دانلود طراحی الگوی مدیریت بلایا برای ایران   icon تعداد بازدید : 8
   iconبرچسب‌ها : طراحی الگوی مدیریت بلایا برای ایران ,
  • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
  • سه شنبه 19 دی 1396
  • بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

   بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

   پژوهش کارشناسی ارشد تربیت بدنی با موضوع بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری همراه با یک مقاله علمی پژوهشی از روی خود پژوهش

   دانلود بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

   آنتروپومتریک
شاخص نوسان بدن
تعادل ایستا
پژوهش
کارشناسی ارشد تربیت بدنی
ارشد تربیت بدنی
   دسته بندی تربیت بدنی
   فرمت فایل docx
   حجم فایل 11369 کیلو بایت
   تعداد صفحات فایل 140

   پژوهش کارشناسی ارشد تربیت بدنی با موضوع بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

   همراه با یک مقاله علمی پژوهشی استخراج شده از پایان نامه بسیار بسیار تکمیل و با 90 درصد تخفیف ارائه می شود

   هم پژوهش هم مقاله قابل ویرایش هستند.

   چکیده

   کنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر می رسد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ثبات و تعادل، شاخص های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن و اندازه های اندام تحتانی می باشد. از این رو هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود.

   تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. در این تحقیق، 102 نمونه شامل 50 دختر و 52 پسر به روش تصادفی از جامعه در دسترس شرکت داشتند. ویژگی های آنتروپومتریک نظیر: قد ، وزن ، شاخص توده بدن ، اندازه های اندام تحتانی شامل: طول اندام تحتانی، طول ران و طول ساق، اندازه های کف پا شامل: طول کف پا، پهنای پنجه و پهنای پاشنه؛ برای هر نمونه جداگانه اندازه گیری شد. سپس تعادل در سه وضعیت ایستادن روی دو پا، ایستاده پاها در یک راستا و ایستادن روی یک پا با استفاده از دستگاه تعادل سنج دیجیتال اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد: تنها در شرایط ایستادن معمولی روی دو پا، بین طول کف پا، پهنای پاشنه و پهنای پنجه با تعادل ارتباط معنی داری یافت شد. در صورتی كه بین سایر ویژگی ها و تعادل رابطه معنی داری مشاهده نشد. همچنین در سایر شرایط ایستادن (پاها در یك راستا و ایستادن روی یك پا) هیچ ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل ایستا یافت نشد(P>0/05) .

   نتیجه گیری: در جامعه جوان مورد بررسی ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن، اندازه های اندام تحتانی و اندازه های کف پا با تعادل در حالت ایستا مشاهده نشد. به نظر می رسد در این جامعه به جز ویژگی های آنتروپومتریک، فاکتورهای دیگری نظیر حس بینایی، سیستم دهلیزی و حس عمقی در ثبات تعادل نقش داشته باشند. با این وجود، از آن جایی که تعادل اساس هر فعالیت حرکتی است، به خصوص در رشته های ورزشی که نیاز به تعادل دینامیک و ایستا دارند، به مربیان توصیه می شود در گزینش و انتخاب ورزشکارن علاوه بر ویژگی های آنتروپومتریک به شاخص های تعادل نیز توجه كنند.

   کلیدواژه ها: آنتروپومتریک، شاخص نوسان بدن، تعادل ایستا

   فهرست مطالب

   فصل اول : طرح تحقیق

   1-1) مقدمه ..........................................................................................................2

   1-2) بیان مسأله.....................................................................................................4

   1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق.......................................................................................7

   1-4) اهداف تحقیق...................................................................................................9

   1-4-1) هدف کلی....................................................................................................9

   1-4-2) اهداف اختصاصی............................................................................................9

   1-5) فرضیه های تحقیق.............................................................................................10

   1-6) پیش فرض های تحقیق........................................................................................12

   1-7) محدودیت های تحقیق.........................................................................................12

   1-8) نحوه رعایت نکات اخلاقی.....................................................................................13

   1-9) تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی.............................................................................13

   فصل دوم : پیشینه تحقیق

   2-1) مقدمه............................................................................................................17

   2-2) مبانی نظری تحقیق............................................................................................18

   2-2-1) کنترل پوسچرال..............................................................................................18

   2-2-2) سیستم های کنترل پوسچر...............................................................................21

   2-2-3) کنترل حرکتی وضعیت ایستا..............................................................................23

   2-2-4) راست قرار گرفتن بدن......................................................................................24

   2-2-5) تون عضلانی.................................................................................................25

   2-2-6) تون پوسچرال................................................................................................25

   2-2-7) محدوده تعادل در زمان ایستادن..........................................................................27

   2-2-8) راهبردهای فعال.............................................................................................28

   2-2-9) تعادل قدامی- خلفی.......................................................................................29

   2-2-10) راهبرد لگن.................................................................................................31

   2-2-11) راهبرد گام برداشتن......................................................................................32

   2-2-12) تعادل داخلی- خارجی...................................................................................34

   2-2-13) سازگاری راهبرد حرکتی................................................................................34

   2-2-14) بیومکانیک های تعادل....................................................................................36

   2-2-15) فیزیولوژی تعادل...........................................................................................37

   2-2-16) سیستم بینایی و کنترل تعادل.........................................................................39

   2-2-17) سیستم دهلیزی و تعادل...............................................................................41

   2-2-18) سیستم حس عمقی و تعادل.........................................................................44

   2-2-19) نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل................................................................45

   2-2-20) تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل.........................................................50

   2-2-21) تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن.................................................................51

   2-3) رابطه تعادل و دشواری تکلیف..............................................................................52

   2-4) تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی........................................................................53

   2-5) ارزیابی ترکیب بدنی..........................................................................................57

   2-5-1) شاخص توده بدن..........................................................................................58

   2-5-2) درصد چربی.................................................................................................58

   2-6) تیپ بدنی.....................................................................................................59

   2-6-1) فربه پیکری.................................................................................................59

   2-6-2) عضلانی پیکری............................................................................................59

   2-6-3) لاغر پیکری..................................................................................................60

   2-7) ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل........................................................61

   2-8) ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران....................................63

   2-9) تحقیقات انجام شده در داخل کشور.......................................................................65

   2-10) تحقیقات انجام شده در خارج کشور......................................................................65

   فصل سوم : روش شناسی تحقیق

   3-1) مقدمه...........................................................................................................71

   3-2) نوع تحقیق.......................................................................................................72

   3-3) جامعه آماری....................................................................................................72

   3-4) نمونه آماری.....................................................................................................72

   3-5) متغیرهای تحقیق...............................................................................................72

   3-6) جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی............................................................73

   3-7) جمع آوری اطلاعات مربوط به تعادل ایستا..................................................................77

   3-8) دستکاری دشواری تکلیف......................................................................................83

   3-9) روش جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق..............................................................84

   3-10) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق......................................................................84

   فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

   4-1) مقدمه.............................................................................................................86

   4-2) بررسی توصیفی داده ها......................................................................................87

   4-3) آزمون فرضیه های پژوهش....................................................................................90

   فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

   5-1) مقدمه...........................................................................................................119

   5-2) خلاصه تحقیق...................................................................................................119

   5-3) تفسیر نتایج.....................................................................................................120

   5-4) نتیجه گیری......................................................................................................126

   5-4) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق............................................................................126

   5-5) پیشنهادهای آتی برای محققین..............................................................................127

   فهرست منابع..........................................................................................................128

   پیوست..................................................................................................................130

   قیمت اصلی پژوهش + مقاله علمی پژوهشی استخراج شده از پژوهش بیش از 1800000 (یک میلیون هشتصد هزار) تومان است

   دانلود بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری   icon تعداد بازدید : 9
   iconبرچسب‌ها : بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری ,
  • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
  • دوشنبه 18 دی 1396
  • بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

   بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

   پژوهش کارشناسی ارشد تربیت بدنی با موضوع بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری همراه با یک مقاله علمی پژوهشی از روی خود پژوهش

   دانلود بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

   آنتروپومتریک
شاخص نوسان بدن
تعادل ایستا
پژوهش
کارشناسی ارشد تربیت بدنی
ارشد تربیت بدنی
   دسته بندی تربیت بدنی
   فرمت فایل docx
   حجم فایل 11369 کیلو بایت
   تعداد صفحات فایل 140

   پژوهش کارشناسی ارشد تربیت بدنی با موضوع بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

   همراه با یک مقاله علمی پژوهشی استخراج شده از پایان نامه بسیار بسیار تکمیل و با 90 درصد تخفیف ارائه می شود

   هم پژوهش هم مقاله قابل ویرایش هستند.

   چکیده

   کنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر می رسد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ثبات و تعادل، شاخص های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن و اندازه های اندام تحتانی می باشد. از این رو هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود.

   تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. در این تحقیق، 102 نمونه شامل 50 دختر و 52 پسر به روش تصادفی از جامعه در دسترس شرکت داشتند. ویژگی های آنتروپومتریک نظیر: قد ، وزن ، شاخص توده بدن ، اندازه های اندام تحتانی شامل: طول اندام تحتانی، طول ران و طول ساق، اندازه های کف پا شامل: طول کف پا، پهنای پنجه و پهنای پاشنه؛ برای هر نمونه جداگانه اندازه گیری شد. سپس تعادل در سه وضعیت ایستادن روی دو پا، ایستاده پاها در یک راستا و ایستادن روی یک پا با استفاده از دستگاه تعادل سنج دیجیتال اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد: تنها در شرایط ایستادن معمولی روی دو پا، بین طول کف پا، پهنای پاشنه و پهنای پنجه با تعادل ارتباط معنی داری یافت شد. در صورتی كه بین سایر ویژگی ها و تعادل رابطه معنی داری مشاهده نشد. همچنین در سایر شرایط ایستادن (پاها در یك راستا و ایستادن روی یك پا) هیچ ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل ایستا یافت نشد(P>0/05) .

   نتیجه گیری: در جامعه جوان مورد بررسی ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن، اندازه های اندام تحتانی و اندازه های کف پا با تعادل در حالت ایستا مشاهده نشد. به نظر می رسد در این جامعه به جز ویژگی های آنتروپومتریک، فاکتورهای دیگری نظیر حس بینایی، سیستم دهلیزی و حس عمقی در ثبات تعادل نقش داشته باشند. با این وجود، از آن جایی که تعادل اساس هر فعالیت حرکتی است، به خصوص در رشته های ورزشی که نیاز به تعادل دینامیک و ایستا دارند، به مربیان توصیه می شود در گزینش و انتخاب ورزشکارن علاوه بر ویژگی های آنتروپومتریک به شاخص های تعادل نیز توجه كنند.

   کلیدواژه ها: آنتروپومتریک، شاخص نوسان بدن، تعادل ایستا

   فهرست مطالب

   فصل اول : طرح تحقیق

   1-1) مقدمه ..........................................................................................................2

   1-2) بیان مسأله.....................................................................................................4

   1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق.......................................................................................7

   1-4) اهداف تحقیق...................................................................................................9

   1-4-1) هدف کلی....................................................................................................9

   1-4-2) اهداف اختصاصی............................................................................................9

   1-5) فرضیه های تحقیق.............................................................................................10

   1-6) پیش فرض های تحقیق........................................................................................12

   1-7) محدودیت های تحقیق.........................................................................................12

   1-8) نحوه رعایت نکات اخلاقی.....................................................................................13

   1-9) تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی.............................................................................13

   فصل دوم : پیشینه تحقیق

   2-1) مقدمه............................................................................................................17

   2-2) مبانی نظری تحقیق............................................................................................18

   2-2-1) کنترل پوسچرال..............................................................................................18

   2-2-2) سیستم های کنترل پوسچر...............................................................................21

   2-2-3) کنترل حرکتی وضعیت ایستا..............................................................................23

   2-2-4) راست قرار گرفتن بدن......................................................................................24

   2-2-5) تون عضلانی.................................................................................................25

   2-2-6) تون پوسچرال................................................................................................25

   2-2-7) محدوده تعادل در زمان ایستادن..........................................................................27

   2-2-8) راهبردهای فعال.............................................................................................28

   2-2-9) تعادل قدامی- خلفی.......................................................................................29

   2-2-10) راهبرد لگن.................................................................................................31

   2-2-11) راهبرد گام برداشتن......................................................................................32

   2-2-12) تعادل داخلی- خارجی...................................................................................34

   2-2-13) سازگاری راهبرد حرکتی................................................................................34

   2-2-14) بیومکانیک های تعادل....................................................................................36

   2-2-15) فیزیولوژی تعادل...........................................................................................37

   2-2-16) سیستم بینایی و کنترل تعادل.........................................................................39

   2-2-17) سیستم دهلیزی و تعادل...............................................................................41

   2-2-18) سیستم حس عمقی و تعادل.........................................................................44

   2-2-19) نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل................................................................45

   2-2-20) تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل.........................................................50

   2-2-21) تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن.................................................................51

   2-3) رابطه تعادل و دشواری تکلیف..............................................................................52

   2-4) تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی........................................................................53

   2-5) ارزیابی ترکیب بدنی..........................................................................................57

   2-5-1) شاخص توده بدن..........................................................................................58

   2-5-2) درصد چربی.................................................................................................58

   2-6) تیپ بدنی.....................................................................................................59

   2-6-1) فربه پیکری.................................................................................................59

   2-6-2) عضلانی پیکری............................................................................................59

   2-6-3) لاغر پیکری..................................................................................................60

   2-7) ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل........................................................61

   2-8) ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران....................................63

   2-9) تحقیقات انجام شده در داخل کشور.......................................................................65

   2-10) تحقیقات انجام شده در خارج کشور......................................................................65

   فصل سوم : روش شناسی تحقیق

   3-1) مقدمه...........................................................................................................71

   3-2) نوع تحقیق.......................................................................................................72

   3-3) جامعه آماری....................................................................................................72

   3-4) نمونه آماری.....................................................................................................72

   3-5) متغیرهای تحقیق...............................................................................................72

   3-6) جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی............................................................73

   3-7) جمع آوری اطلاعات مربوط به تعادل ایستا..................................................................77

   3-8) دستکاری دشواری تکلیف......................................................................................83

   3-9) روش جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق..............................................................84

   3-10) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق......................................................................84

   فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

   4-1) مقدمه.............................................................................................................86

   4-2) بررسی توصیفی داده ها......................................................................................87

   4-3) آزمون فرضیه های پژوهش....................................................................................90

   فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

   5-1) مقدمه...........................................................................................................119

   5-2) خلاصه تحقیق...................................................................................................119

   5-3) تفسیر نتایج.....................................................................................................120

   5-4) نتیجه گیری......................................................................................................126

   5-4) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق............................................................................126

   5-5) پیشنهادهای آتی برای محققین..............................................................................127

   فهرست منابع..........................................................................................................128

   پیوست..................................................................................................................130

   قیمت اصلی پژوهش + مقاله علمی پژوهشی استخراج شده از پژوهش بیش از 1800000 (یک میلیون هشتصد هزار) تومان است

   دانلود بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری   icon تعداد بازدید : 9
   iconبرچسب‌ها : بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری ,
  • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
  • دوشنبه 18 دی 1396
  • بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی

   بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی

   بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی قابل ویرایش

   دانلود بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی

   بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی
رساله دکتری داروسازی
داروسازی
پایان نامه داروسازی
بررسی اثر ویتامین A
واکسن ضد کوکسیدیوز
جوجه گوشتی
   دسته بندی پزشکی
   فرمت فایل docx
   حجم فایل 118 کیلو بایت
   تعداد صفحات فایل 71

   رساله دکتری داروسازی با موضوع :

   بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی

   چکیده :

   به منظور مقایسه اثر استفاده از واكسن ضد كوكسیدیوز (ایراكوك) و داروی كوكسیدیواستات كلوپیدول در كنترل ضایعات ناشی از آلودگی تجربی به بیماری كوكسیدیوز، تعداد 720 قطعه جوجه گوشتی یكروزه نر از سویه تجاری Ross 208 به شش گروه تقسیم شدند.

   برای تغذیه چهارگروه از جوجه ها (شامل دو گروه شاهد و دو گروه واكسینه شده) از جیره غذایی فاقد داروهای ضد كوكسیدی استفاده گردید. در جیره غذایی دو گروه دیگر به میزان 2/0 درصد داروی كلوپیدول به غذا اضافه گردید. در سن 26 روزگی از هر یك از گروههای شاهد، واكسینه شده دریافت كننده دارو، یك گروه از طریق خوراندن سوسپانسیون حاوی مخلوط چهار گونه ایمریا، مورد چالش قرار گرفته و آلوده گردید.

   جهت بررسی میزان ااسیست دفع شده از طریق مدفوع، از روز هفتم پس از ایجاد آلودگی تجربی، نمونه های فضولات جمع آوری از نظر میزان OPG مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین نسبت به اندازه گیری شاخص های تولیدی در سنین 21، 42 و 49 روزگی اقدام شد. نتایج بدست آمده نشان دادند كه استفاده از دارو (كلوپیدول) یا واكسن (ایراكوك) موجب كاهش معنی دار میزان دفع ااسیست در مقایسه با گروه شاهد گردید (05/0)، در حالی كه بین دو گروه تحت درمان با دارو یا واكسن تفاوت معنی دار وجود نداشت (05/0P>).

   ایجاد آلودگی تجربی موجب كاهش معنی دار میانگین وزن بدن و بازدهی غذا جوجه‌های آلوده در مقایسه با جوجه های غیر آلوده گردید (05/0). در ارتباط با اثر روش كنترل، نتایج حاصل بیانگر آن می باشند كه تجویز دارو یا واكسن ضد كوكسیدی برای جوجه های آلوده سبب افزایش معنی دار وزن بدن (05/0) و بهبود نسبی بازدهی غذا گردید، اما اختلاف بین گروه تحت درمان با دارو (كلوپیدول) و گروه دریافت كننده واكسن (ایراكوك) از نظر شاخص های تولید معنی دار نبود (05/0P>).

   فهرست مطالب

   فهرست جداول

   چکیده فارسی

   مقدمه و اهداف پژوهش

   1- ارزش غذائی طیور

   2- سلامت گوشت طیور

   3- سرعت رشد

   4- بازده لاشه

   5-سهولت تغذیه

   6- عدم احتیاج به مرتع

   فصل اول:

   كلیات

   مروری بر بیماری و اپیدمیولوژی كوكسیدیوز

   تداخل با سایر بیماریها

   راههای انتقال كوكسیدیوز

   عوامل موثر بر انتقال، بروز و شدت بیماری

   ایمنی‌شناسی

   نشانه‌های بالینی

   تشخیص بیماری

   اهمیت پیشیگری

   راههای پیشگیری

   الف ـ بهداشت و مدیریت

   ب ـ ژنتیك

   ج ـ استفاده از داروهای شیمایی

   دـ واكسن‌ها

   فصل دوم:

   مواد و روش‌كار

   فصل سوم:

   نتایج

   الف- میزان دفع ااسیست

   ب ـ وزن بدن

   پ ـ افزایش وزن بدن

   ت ـ مصرف غذا

   ث ـ ضریب تبدیل غذائی

   ج ـ میزان تلفات

   فصل چهارم:

   بحث

   نتیجه گیری

   فصل پنجم:

   منابع و پیوست

   چکیده به زبان انگلیسی

   دانلود بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی   icon تعداد بازدید : 8
   iconبرچسب‌ها : بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی ,
  • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
  • دوشنبه 18 دی 1396
  • پژوهش همراه با مقاله ارشد تربیت بدنی با موضوع تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکت

   پژوهش همراه با مقاله ارشد تربیت بدنی با موضوع تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

   پژوهش ارشد تربیت بدنی با موضوع تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال همراه با یک مقاله استخراج شده از خود پایان نامه قابل ویرایش

   دانلود پژوهش همراه با مقاله ارشد تربیت بدنی با موضوع تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

   عوامل فیزیولوژیکی
پژوهش ارشد تربیت بدنی
دقت پرتاب آزاد بسکتبال
کارشناسی ارشد تربیت بدنی
مفهوم غلظت لاکتات خون
آمار توصیفی
آمار استنباطی
   دسته بندی تربیت بدنی
   فرمت فایل docx
   حجم فایل 1317 کیلو بایت
   تعداد صفحات فایل 77

   پژوهش ارشد تربیت بدنی با موضوع :

   تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

   همراه با یک مقاله استخراج شده از خود پایان نامه

   فهرست مطالب :

   فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش

   مقدمه ................................................................................... 3

   بیان مسئله ............................................................................... 5

   اهمیت و ضرورت پژوهش.................................................................. 7

   هدف های پژوهش......................................................................... 7

   فرضیه های پژوهش....................................................................... 8

   پیش فرض های پژوهش.................................................................... 8

   محدودیت های پژوهش..................................................................... 8

   تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش........................................................ 9

   فصل دوم: پیشینه پژوهش

   مقدمه .................................................................................... 12

   مبانی نظری پژوهش....................................................................... 12

   فیزیولوژی بسکتبال........................................................................ 12

   حداکثر اکسیژن مصرفی.................................................................... 14

   اسید لاکتیک در تمرینات بسکتبال........................................................... 15

   میزان درک فشار.......................................................................... 16

   انباشتگی اسید لاکتیک..................................................................... 16

   سرعت دفع اسید لاکتیک................................................................... 17

   کنترل اسید لاکتیک هنگام فعالیت............................................................ 17

   مفهوم خستگی و مفهوم غلظت لاکتات خون بالا.............................................. 18

   مفهوم ضربان قلب بالا..................................................................... 24

   مفهوم فشار خون بالا...................................................................... 25

   مفهوم دقت................................................................................ 26

   فصل سوم: روش شناسی پژوهش

   مقدمه .................................................................................... 31

   روش پژوهش ............................................................................. 31

   جامعه آماری پژوهش....................................................................... 31

   متغیرهای پژوهش.......................................................................... 31

   متغیرها مستقل............................................................................. 31

   متغیرهای وابسته........................................................................... 32

   ابزار و وسایل اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش ......................................... 33

   اندازه گیری ویژگی های بدنی............................................................... 33

   نحوه جمع آوری اطلاعات................................................................... 34

   افزایش غلظت لاکتات خون.................................................................. 35

   افزایش ضربان قلب......................................................................... 35

   افزایش فشار خون.......................................................................... 35

   روشهای آماری............................................................................. 35

   فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش

   مقدمه..................................................................................... 38

   آمار توصیفی............................................................................... 39

   تجزیه و تحلیل داده ها...................................................................... 39

   بررسی توصیفی داده ها..................................................................... 41

   آمار استنباطی.............................................................................. 48

   بررسی فرضیه ها........................................................................... 49

   آزمون فرضیه ها........................................................................... 51

   فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

   مقدمه....................................................................................... 55

   خلاصه پژوهش.............................................................................. 55

   بحث و نتیجه گیری........................................................................... 57

   پیشنهاد برخاسته از پژوهش................................................................... 60

   پیشنهاد های پژوهش......................................................................... 61

   منابع........................................................................................ 62

   فارسی....................................................................................... 62

   خارجی....................................................................................... 63

   پیوست ها

   دانلود پژوهش همراه با مقاله ارشد تربیت بدنی با موضوع تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال   icon تعداد بازدید : 9
   iconبرچسب‌ها : پژوهش همراه با مقاله ارشد تربیت بدنی با موضوع تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال ,
  • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
  • دوشنبه 18 دی 1396
  • گزارش كارآموزی كاردانی رشته كامپیوتر

   گزارش كارآموزی كاردانی رشته كامپیوتر

   در این کارآموزی که مربوط به رشته کامپیوتر میباشدکارهای مونتاژ کامپیوترآموزش نصب دوربین های مدار بستهآموزش شبکهآموزش ICDL و طراحی صفحات وب

   دانلود گزارش كارآموزی كاردانی رشته كامپیوتر

   کارآموزیکاردانیرشته کامپیوترکارآموزی کاردانی رشته کامپیوتر
   دسته بندی کامپیوتر و IT
   فرمت فایل doc
   حجم فایل 500 کیلو بایت
   تعداد صفحات فایل 22

   سر فص های كارآموزی اینجانب به شرح زیر است كه شامل 21 صفحه میباشد :

   فهرست مطالب

   چکیده..............................................................5

   فصل اول :معرفی محل کارآموزی....................................6

   فصل دوم:کارهای انجام شده در دوره کارآموزی........................6

   مطالب قابل ارائه در فصل دوم

   بخش اول)مونتاژ کامپیوتر...........................................7

   بخش دوم)آموزش نصب دوربین های مداربسته.........................9

   بخش سوم)آموزش شبکه............................................12

   بخش چهارم) تایپ نامه های اداری ،طراحی بنر ، درج اطلاعات کارآموزان....16

   بخش پنجم)کلاسICDL..........................................16

   بخش ششم)طراحی صفحات وب.....................................21

   بخش اول كار آموزی:

   فصل اول معرفی محل کارآموزی

   من در شركت آذر سایان غرب دوره كارآموزی را زیر نظر ...................گذرانده ام ، این شرکت بیشتر در بخش آموزش کار های مربوط به کامپیوتر از قبیل آموزش مونتاژ کامپیوتر ، شبکه ، ICDL ، طراحی صفحات وب و . . . فعالیت میکند

   فصل دوم کارهای انجام شده در دوره کارآموزی

   در این گزارش آنچه را که در دانشگاه به صورت تئوری آموخته بودم و آنرا در عمل در دوره کارآموزی تجربه کرده ام به صورت مکتوب دراین گزارش درج می نمایم.

   این گزارش شامل آموزش مونتاژ کامپیوتر ، آموزش نصب دوربین های مداربسته ، آموزش شبکه ، طراحی بنر ، کلاس های ICDL ، کلاس طراحی صفحات وب و همچنین بیان چگونگی عملکرد اجزای مختلف آنها و ایراداتی را که قابل ذکر هستند،می باشد.

   امیدوارم که این گزارش مفید واقع شود.

   دانلود گزارش كارآموزی كاردانی رشته كامپیوتر   icon تعداد بازدید : 6
   iconبرچسب‌ها : گزارش كارآموزی كاردانی رشته كامپیوتر ,
  • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
  • دوشنبه 18 دی 1396
  • دانلود تحقیق آماده تأمین مالی خارج از ترازنامه

   دانلود تحقیق آماده تأمین مالی خارج از ترازنامه

   دانلود تحقیق آماده با عنوان تأمین مالی خارج از ترازنامه در حجم 20 صفحه همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه به عنوان تحقیق برای درسهای بررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد

   دانلود دانلود تحقیق آماده تأمین مالی خارج از ترازنامه

   دانلود تحقیق آماده با عنوان تأمین مالی خارج از ترازنامه برای برای درسهای بررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد
دانلود تحقیق آماده تأمین مالی خارج از ترازنامه
تعریف تامین مالی خارج از ترازنامه
تبدیل داراییها به اوراق بهادار
تامین مالی برون ترازنامه ای
ابزارهای تامین مالی خارج از ترازنامه
تامین م
   دسته بندی حسابداری
   فرمت فایل docx
   حجم فایل 117 کیلو بایت
   تعداد صفحات فایل 20

   عنوان: دانلود تحقیق آماده تأمین مالی خارج از ترازنامه

   دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری)

   فرمت: word

   تعداد صفحه: 20 صفحه

   این فایل شامل تحقیقی در زمینه " تأمین مالی خارج از ترازنامه " می باشد که در حجم 20 صفحه همراه با توضیحات کامل با فرمت word تهیه شده است که می تواند به عنوان تحقیق درسهای بررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

   مقدمه

   تعریف تامین مالی خارج از ترازنامه

   تاریخچه

   تامین مالی برون ترازنامه ای

   ابزارهای تامین مالی خارج از ترازنامه

   اجاره های عملیاتی

   انواع اجاره

   اجاره سرمایه ایی

   تاثیر اجاره عملیاتی بر بازده

   تاثیر اجاره عملیاتی بر بازده سرمایه

   تاثیر اجاره های عملیاتی بر بازده حقوق صاحبان سهام:

   تاثیر اجاره های عملیاتی بر بازده داراییها

   فروش حسابهای دریافتنی

   فرایند کلی عملیات فاکتورینگ

   مزایای استفاده از خدمات فاکتورینگ

   حدود تعهدات در انجام عملیات فاکتورینگ

   تامین مالی پروژه های خاص

   برون سپاری

   برون سپاری چیست؟

   تفاوت پیمان‌كاری با برون‌سپاری

   دلایل عمده برون سپاری

   سطوح برون سپاری

   فروش حسابهای دریافتنی

   تامین مالی پروژه های خاص

   .برون سپاری

   تبدیل داراییها به اوراق بهادار

   فرایند تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها

   منافع و مزیت تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها

   عومل موثر در اجرای تامین مالی برون ترازنامه ای

   پیشینه تحقیق

   نتیجه گیری

   منابع و ماخذ

   تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

   دانلود دانلود تحقیق آماده تأمین مالی خارج از ترازنامه   icon تعداد بازدید : 6
   iconبرچسب‌ها : دانلود تحقیق آماده تأمین مالی خارج از ترازنامه ,
  • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
  • دوشنبه 18 دی 1396
  • مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه آبشستگی در ایران و جهان

   مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه آبشستگی در ایران و جهان

   هدف از این نوشتار مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه آبشستگی در ایران و جهان می باشد

   دانلود مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه آبشستگی در ایران و جهان

   انواع آبشستگی از نظر بوجود آمدن
انواع آبشستگی از نظر حمل رسوب
مکانیزم آبشستگی در اطراف سازههای آبی
روش های مطالعه و بررسی پدیده آبشستگی
مطالعات آبشستگی پایه پل در ایران
مطالعات آبشستگی پایه پل در جهان
مطالعات آزمایشگاهی بر روی آبشستگی پایه پل
   دسته بندی مهندسی عمران
   فرمت فایل doc
   حجم فایل 2798 کیلو بایت
   تعداد صفحات فایل 61

   دانلود مبانی نظری پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مهندسی عمران

   مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه آبشستگی در ایران و جهان

   چکیده
   رودخانه میناب مهمترین رودخانۀ آب شیرین استان هرمزگان می باشد. این رودخانه زهکش آبهای سطحی حوزۀ آبریز میناب است و بر روی آن دو پل، که اولی مسیر ارتباطی ورودی شهر میناب و دومی به فاصلۀ 1500 متر بعد از پل اول در مسیر کمربندی میناب- جاسک ساخته شده است. موضوع این تحقیق، بررسی پدیدۀ آبشستگی بر روی پایه های پل دوم میناب است. تأثیر پدیدۀ آبشستگی بر روی سازه های آبی از جمله پل ها، از مباحث مهم در مهندسی عمران و مهندسی رودخانه می باشد، پل‌ها از قدیمی‌ترین سازه‌های مهندسی هستند. یکی از مهمترین عوامل تخریب پل‌ها ، مسئله آبشستگی موضعی در اطراف پایه‌های آن می‌باشد.
   این نوع فرسایش با حفره‌ای كه در اطراف سازه شكل می‌گیرد ، قابل شناسایی است. این حفره در صورت گسترش در عمق می‌تواند باعث خرابی و در نهایت ریزش پل گردد . برای بررسی دقیق جریان و پیش بینی آبشستگی موضعی در اطراف پایه های پل، نیاز به فهم دقیق الگوی جریان در اطراف پایه ها است. با شناخت کامل جریان می توان با حل معادلات حاکم، میدان جریان را به طور کامل مدل کرده و به همراه حل معادلات انتقال رسوب و با تکیه بر پیشرفت های چشمگیر در علم دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) ، روش دقیق برای تخمین آبشستگی موضعی در اطراف این سازه ها بدست آورد. در تحقیق پیش رو، شبیه‌سازی انجام گرفته، با استفاده از نرم افزار Flow-3d که نرم افزاری توانمند در شبیه سازی آشفتگی جریان به صورت سه بعدی است صورت گرفته، برای این منظور با استفاده از مدل Shallow water، مشخصه های جریان شامل سطح آب،سرعت، فشار و غیره را در اثر عبور دبی با دوره بازگشت صد ساله (m^3/s 2723( در محدوده ابتدای پل اول تا 100 متر پایین دست پل دوم رودخانه میناب محاسبه شد. سپس با استفاده از مدل Sediment scour به صورت 3 بعدی به بررسی میزان توسعه ی فرآیند آبشستگی در اطراف پایه های پل دوم رودخانه میناب پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که بیشترین آبشستگی در پایه های سوم، چهارم و پنجم اتفاق می افتد.
   کلمات کلیدی:
   آبشستگی موضعی
   دینامیک سیالات محاسباتی
   پل رودخانه میناب
   مدل Flow-3D
   مقدمه

   بدون شك یكی از قدیمی ترین و كامل ترین مطالعات آزمایشگاهی بر روی آبشستگی پایه پل بوسیله شابرت[1]و انگلدینجر[2]در سال 1956 انجام گردید . ابتدا یك كانال آزمایشگاهی با عرض 8/0 متر با چهار قطر مختلف پایه بین 05/0 تا 15/0 متر، چهار نوع رسوب مختلف با اندازه متوسط بین 26/0 تا 2/3 میلی متر، و سه عمق جریان 1/0، 2/0 و35/0 متر مورد استفاده قرار گرفت. كانال دوم آزمایشگاهی نیز با عرض 3 متر شامل رسوب یكنواخت با اندازه متوسط 3 میلیمتر، مورد آزمایش قرار گرفت. علاوه بر پایه پل استوانه ای با قطر 15/0 متر، شش شكل مختلف پایه پل نیز مورد آزمایش قرار گرفتند، تعدادی آزمایش هم جهت مطالعه بر روی روشهای حفاظتی انجام گردید. كل آزمایشات بالغ بر 300 نمونه آزمایش كه از چند ساعت تا چند روز به طول انجامید، می‌شدند. در نهایت مشخص شد كه حداكثر مقدار آبشستگی بین حالت بستر متحرك و آب زلال حادث می گردد. با وجود حجم زیاد اطلاعات، آنها رابطه‌ای ارائه نکرده‌اند.

   شن[3] و همكاران (1966و1969) ، بیست و یک آزمایش با در نظر گرفتن یك قطر پایه استوانه‌ای و یك نوع رسوب ، اما با شرایط مختلف هیدرولیكی(عمق جریان و سرعت جریان متوسط گیری شده در عمق) جهت حصول هر دو رژیم آب زلال و بستر متحرك، انجام دادند. آنها آبشستگی را اطراف پایه 6 اینچی تا زمان‌های دلخواه ادامه دادند. سپس با صلب نمودن بستر و برقرار نمودن مجدد جریان، اندازه‌گیری‌های دبی و توزیع سرعت را انجام دادند. آنها از هر كدام از آزمایشاتشان یك رابطه تجربی بدست آوردند كه عمق آبشستگی را تابعی از زمان، قطر پایه، سرعت متوسط گیری شده در عمق و عمق بالا دست معرفی می‌كرد:   [1]. Chabert

   [2]. Engeldinger

   [3] - Shen

   فهرست مطالب
   چکیده
   فصل اول (کلیات تحقیق)
   1-1-ضرورت و اهداف تحقیق 3
   1-2- فرضیه های تحقیق: 7
   1-3- روش تحقیق 7
   1-4- ساختار تحقیق 8
   فصل دوم )مروری بر تحقیقات انجام شده(
   2-1- آبشستگی 8

   2-1-1- انواع آبشستگی از نظر بوجود آمدن 8

   2-1-1-1- آبشستگی عمومی 8
   2-1-1-2- آبشستگی انقباضی 9
   2-1-1-3- آبشستگی موضعی 10
   2-1-2- انواع آبشستگی از نظر حمل رسوب 11
   2-1-2-1- آبشستگی آب زلال 11
   2-1-2-2- آبشستگی در حالت بستر متحرك(زنده) 11
   2-1-3- آبشستگی کلی 15

   2-2- مکانیزم آبشستگی در اطراف سازههای آبی 15

   2-3- روش های مطالعه و بررسی پدیده آبشستگی 20

   2-3-1- روش تئوری 20
   2-3-2- روش تجربی 21
   2-3-3- روش عددی 22
   2-4- پیشینه تحقیق 23

   2-4-1- مروری بر مطالعات انجام گرفتۀ آزمایشگاهی در جهان و ایران 23

   2-4-2- مروری بر مطالعات عددی آبشستگی پایه پل در جهان و ایران طی چند سال اخیر 34

   2-4-3- مروری بر مطالعات انجام شده بر روی رودخانۀ میناب در سالیان گذشته 39
   منابع:
   فهرست جدول ها
   جدول (1-1) آمار 35 ساله خرابی پلهای ایران (فرهاد زاده ، به نقل از آبادزاده 1392) 5
   فهرست شکل ها
   شکل(2-1)، الف) آبشستگی عمومی ناشی از تنگ‌شدگی مقطع رودخانه ب)، انواع آبشستگی : 9
   شکل(2-2)، میزان آبشستگی در واحدزمان 10
   شکل( 2-3)، تغییرات عمق آبشستگی در ازای سرعت برشی 10
   شکل(2-4)، منحنی عمق آبشستگی نسبت به سرعت جریان 12
   شکل(2-5)، منحنی تغییرات فاکتور حمل بر حسب عدد رینولدز (اكرز و وایت،1940) 12
   شکل(2-6)، آبشستگی کلی در محل قرارگیری پل 13
   شکل(2-7)، الف) مکانیزم آبشستگی حول پایه استوانه‌ای ب) گرداب نعل‌اسبی قبل از ایجاد حفره آب‌شستگی،
   ج) بعد از ایجاد حفره آب‌شستگی د) نمایی تقریبی از چگونگی تشکیل گرداب نعل اسبی از زاویه دید جانبی 15
   شکل(2-8)، محل و چگونگی تشکیل گرداب‌های برخاستگی 16
   شکل(2-9)، الگوی جریان اطراف یک پایه قائم استوانه‌ای 17
   شکل(2-10)- چگونگی تخمین پارامترT1(Sumer et al., 1993) 21
   شکل (2-11)- نمودار ارائه شده جهت بررسی تآثیر عمق جریان بر آبشستگی موضعی (ملویل و کلمن، 2002) 24
   شکل (2-12)-نمودارعمق نسبی جریان در برابر ضریب تصحیح آن(اتما، 1980) 25

   دانلود مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه آبشستگی در ایران و جهان   icon تعداد بازدید : 6
   iconبرچسب‌ها : مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه آبشستگی در ایران و جهان ,
  • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
  • دوشنبه 18 دی 1396
  • پایان نامه بررسی بیماریهای دستكاه كوارش (مری و ...)

   پایان نامه بررسی بیماریهای دستكاه كوارش (مری و ...)

   پایان نامه بررسی بیماریهای دستكاه كوارش (مری و )

   دانلود پایان نامه بررسی بیماریهای دستكاه كوارش (مری و ...)

   پایان نامه بررسی بیماریهای دستكاه كوارش (مری و )
   دسته بندی پزشکی
   فرمت فایل doc
   حجم فایل 74 کیلو بایت
   تعداد صفحات فایل 103

   پایان نامه بررسی بیماریهای دستكاه كوارش (مری و ...)

   مری و بیماری های آن

   دستگاه گوارش (GI) از دهان شروع می شود كه مری بعد از آن قرار گرفته است. مری ارتباط دهنده دهان و معده است، كه معده اولین جای هضم غذا است. لذا كار آن انتقال غذا از دهان به معده است.

   مری به 2طریق انجام وظیفه می كند 1- Passiv (غیرفعال) ¬ كه با استفاده از نیروی ثقل انجام می شود. 2- active (فعال) ¬ در شرایط غیرایستاده (مثل خوابیدن)- در بعضی از شرایط این وظیفه active مری بیشتر مشاهده می شود و آن در شرایط استفراغ است كه به هر صورت محتویات GI باید خارج شود و به بیرون هدایت گردد. لذا مری یك عضو passive نیست بلكه active است.

   مری از محاذاتC7 شروع شده سپس از مریاستن خلفی عبور كرده و در محل هیاتوس دیافراگماتیك در محاذات T10 وارد شكم شده و به معده وصل می شود. پس از لحاظ practical و عملكردی مری طولی حدودcm40 را اشغال كرده كه25cm آن فقط مربوط به مری است و15cm بقیه فاصله ای است كه از دندان ثنایا یا داخل دهان تا شروع مری است. نكته عملی این مطلب آن است كه زمانی كه می خواهیم برای مریض (Nace gastric tube) Ng Tube بگذاریم باید لوله را از دهان و مری عبور دهیم تا در معده قرار گیرد كه باید 2 سانتی متر پایین تر از انتهای مری قرار گیرد كه باید سر مریض را Hyper extent كنیم و سپس از دندان ثنایای تحتانی تا2cm زیر زائده زایفوئید فاصله را حساب كنیم این طولی است كه می توان Ng Tube مؤثر گذاشت. چنان چه این طول كوتاه تر از این باشد لوله داخل مری،‌و اگر بزرگتر باشد در قسمت های تحتانی تر معده كه محل ذخیره نیست قرار می گیرد در حالی كه هدف از NgT وصل كردن خارج معده به محل ذخیره معده است (ان شاء الله وقتی وارد بخش شدید این مطلب را بهتر درك خواهید كرد).

   سیستم عصبی مری: برای ایجاد حركات دودی مری كه از واگ هم شاخه چپ و هم راست آن در مری 2 شبكه عصبی را ایجاد می كند.

   1- میانتریك: بین عضلات طولی و حلقوی مری 2- مایسنر یا زیرمخاطی

   این سیستم عصب رسانی باعث انجام حركات دودری مری به صورت حلقوی و كوتاه و بلند شدن طول مری غذا بدون هیچ مشكلی در مری هدایت شود. همه شما وقتی غذا می‌خورید اگر این عملكرد آناتومیك و فیزیولوژیك به طور طبیعی اتفاق بیفتد بدون هیچ احساس ناراحتی باید غذا به پایین هدایت شود. این غذا خوردن بستگی به سرعت ندارد و با هر سرعتی می توانید غذا بخورید فقط باید خوب جویده شود تا در مری پایین برود. قطر مری در قسمت قداحی- خلقی¬ 20mm و در قسمت عرضی 4cm موقع خوردن غذا گشاد می شود تا محتویات خود را منتقل كند و تا زمانی كه این قطر مری (هم قدامی خلفی و هم قطر عرضی) به ¯13 میلی متر كوچك نشود شما هیچ احساسی در اشكال انتقال غذا نخواهید داشت كه به این حالت reserve الای مری می گویند. بنابراین به تدریج كه این مری كوچك می شود و قطر آن به 13mm می رسد شما به اشكال در انتقال غذا پی خواهید برد. این رزرو بالای مری و عدم اطلاع رسانی به ما در مواقع تنگی مری باعث می شود كانسر مری هیچ وقت در فاز insitue به ما مراجعه نكند. لذا كانسر فرصت پیدا می كند كه رشد كند تا قطر مری به حد critical خود یعنی 13mm برسد و آن وقت این تنگی را احساس كنیم.

   از نظر جنین شناسی مری foregut به وجود می آید، در كنار این f.g جوانه ریه وجود دارد كه ریه از آن به وجود می آید. لذا این مجاورت مری و ریه به خاطر منشأ مشترك جنینی آنهاست.

   حضرت مهدی (عج) «به راستی كه علم ما بر اوضاع شما احاطه دارد و هیچ چیز از احوال شما بر ما پوشیده نیست».

   فیزیولوژی مری:

   اولین وظیفه ی مری در انتقال غذا این است كه محتویات دهان را به داخل خود انتقال دهد (در دهان غذا تحت تأثیر عملكرد اختیاری شما است و بعد از فرو بردن غذا دیگر از اختیار ما خارج است).

   Deglu tation: مكانیسمی غذا بدون اینكه وارد نای شود از دهان به مری منتقل شود. این مكانیسم تحت كنترل مركز بلع بوده، مركز بلع در مغز قرار دارد و كلیه فرامین كه ناشی از حضور غذا در دهان است از طریق اعصاب زوج 7-9-10-12-5 به عنوان اعصاب آوران به مغز آمده و در ساقه مغز (مركز بلع) موارد الیته شده و در هم آمیخته می شود سپس این اطلاعات از طریق اعصاب و ابران (C12,C10,C7,C5,C3,C2,C1) به ناحیه حلق و حنجره آمده و به آن دستور می دهد كه عمل Deglutation را شروع كند.

   «بیماری ها»

   dysphagie ¬ هرگونه اشكال در انتقال غذا از دهان به معده- (هر گونه احساس ناخوشایند ناشی از حضور یا عبور غذا در طول مری)

   transfer dysphagia= بیماری های UES

   نحوه بیان مریض درt.d: 1- وقتی غذا می خورم دچار سرفه می شوم: در واقع فرامینی كه باید اپی گلوت روی گلوت را بپوشاند وجود ندارد. لذا فرد دچار سرفه و حتی گاهی سیانوز به علت آسپیراسیون مواد به داخل ریه.

   2- وقتی غذا می خورم به جای انتقال غذا به معده غذا از بینی بیرون می آید (nasal regurgitation): زبان با حركات خود غذا را به ته حلق می راند و فشار زیادی را در ته حلق ایجاد می كند. اگرUES شل شود غذا به مری انتقال می یابد و اگر اختلال در UES وجود داشته باشد به جای اینكه غذا به مری منتقل شود، از بینی بیرون می آید.

   Corrosive Agents در مری:

   مسری راه ورود غذا به بدن است و بالاترین لذت بشر خوردن است! C.A معمولاً به صورت ناخواسته به وجود می آید.

   آلكالین ها:

   بدون بو (odorless) و بدون رنگ (Color less) هستند. از خصوصیات مهم تركیبات آلكالین كه در پاك كنندگی در صنعت به كار می روند (لوله بازكن، گاز پاك كن و...)، ایجاد liguification necrosis می كنند،

   عوارض خارج مری :

   Noctural Asthema

   Tooth Decay : خصوصاً اگر دریچه ها دندان ها خیلی زود خراب شود باید به فكر Noctural Acid contact با دندان ها بود.

   Growth Retardation : خصوصاً در بچه ها

   در اندوسكوپی، بافت مری طبیعی ،‌یك بافت صورتی رنگ پریده است ولی بافت معده یك بافت مخملی قرمز رنگ است.

   دانلود پایان نامه بررسی بیماریهای دستكاه كوارش (مری و ...)   icon تعداد بازدید : 7
   iconبرچسب‌ها : پایان نامه بررسی بیماریهای دستكاه كوارش (مری و ...) ,
  • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
  • دوشنبه 18 دی 1396