m46418_stu999.jpg

فایل دانشجویی دسیس

ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت

ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت

ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت

فرمت فایل : docx

حجم : 333

صفحات : 118

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت

در 118 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فصل اول (کلیات پژوهش)

مقدمه. 1

بیان مسئله. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

اهداف پژوهش... 11

هدف کلی.. 11

اهداف جزئی.. 11

سوالات پژوهش... 11

فرضیه های پژوهش... 12

تعریف مفهومی (نظری) و عملیاتی متغیرها 12

فصل دوم ( ادبیات و پیشینه پژوهش)

مقدمه. 16

اعتیاد اینترنتی.. 16

تاریخچه اینترنت.. 19

تاریخچه اینترنت در ایران. 19

ژورنالیسم الکترونیک... 20

انواع اعتیاد اینترنتی.. 20

آثار و پیامدهای اعتیاد اینترنتی.. 21

بررسی دیدگاه های مختلف درباره اینترنت.. 23

جکس اتالی.. 23

داگلاس راشکوف.. 23

ناتام گاردلز. 24

ایزومی آیزو. 24

کارابی گاکیو. 24

زیایونگ وو. 25

آسیب های روانی اینترنت.. 25

اختلال های روانی کاربرد نادرست اینترنت.. 26

مهمترین کابردهای اینترنت در شبکه های خبری تلویزیونی.. 27

راهبردهای درمانی.. 28

اختلال خواب.. 30

تاریخچه خواب.. 43

تعریف اختلالات خواب.. 44

علائم عمده اختلالات خواب.. 44

طبقه بندی اختلالات خواب: 45

بد خوابی ها 46

الف) بی خوابی اولیه. 46

ب) پر خوابی اولیه. 46

د) اختلالات خواب «وابسته به تنفس» 47

هـ ) اختلال خواب چرخه شبانه روزی.. 48

و) بد خوابی نا معین(NOS) 48

نابهنجاریهای خواب.. 49

الف) اختلال کابوس... 49

ب) اختلال وحشت شبانه. 50

ج) اختلال راه رفتن در خواب : 50

د) پاراسومیناهای نامشخص... 51

اختلالهای خواب توام با یک اختلال روانی دیگر. 51

اختلال خواب ناشی از بیماریهای عمومی طبی. 51

اختلالات خواب ناشی از مصرف مواد. 52

درمان اختلالات خواب.. 54

دارو درمانی.. 54

درمانهای شناختی و رفتاری: 54

مشکلات هیجانی.. 55

اضطراب.. 55

علایم اضطراب.. 56

شیوع اختلالات اضطرابی.. 56

نظریه های اضطراب.. 56

افسردگی.. 59

شیوع افسردگی.. 59

نشانه های افسردگی.. 59

مفهوم استرس... 61

دیدگاه های مربوط به استرس... 65

دیدگاه پزشکی.. 65

مقابله با استرس... 67

انواع روشهای مقابله. 68

از خود بیگانگی.. 69

تاریخچه از خود بیگانگی.. 69

تعریف جامع از خود بیگانگی.. 71

قلمرو روان‌شناسی اجتماعی از ازخود بیگانگی.. 73

اشکال پنج گانه سمین از خود بیگانگی عبارتند از. 76

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور. 79

فصل سوم (روش پژوهش)

روش پژوهش... 83

روش اجرا 83

جامعه آماری و نمونه آماری.. 84

ابزار پژوهش... 84

روش تجزیه و تحلیل داده ها 87

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)

مقدمه. 89

الف) یافته های جمعیت شناختی.. 89

ب) یافته های توصیفی.. 91

ج) یافته های استنباطی.. 93

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

بحث و نتیجه گیری.. 97

محدودیت های پژوهش... 98

پیشنهادات پژوهشی.. 98

پیشنهادات کاربردی.. 99

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت می باشد

. جامعه آماری این پژوهش را كلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشکین شهر در سال تحصیل1391-1390 تشکیل دهند

به منظور تعیین نمونه مرحله اصلی پژوهش از میان دانش آموزان وابسته به اینترنت 80 دانش آموز به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.

با توجه به اینکه در تحقیقات همبستگی حداقل نمونه بایستی 30 نفر باشد (دلاور،1380)، به خاطر افزایش اعتبار بیرونی 80 نفر انتخاب شد.

ابزار پژوهش مقیاس سنجش اعتیاد به اینترنت یانگ و - پرسشنامه كیفیت خواب پیتزبورگ

و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس می باشد نتایج یافته ها نشان داد مشکلات هیجانی بر کیفیت خواب دانش آموزان تاثیر گذار بوده

و میتواند آن را پیش بینی کند بطوری که افسردگی، استرس و اضطراب به ترتیب میتواند کیفیت خواب دانش آموزان را پیش بینی کند

و از خود بیگانگی با کیفیت خواب دانش آموزان رابطه معناداری دارد بطوریکه مولفه های از خود بیگانگی

(به ترتیب احساس ناتوانی و احساس انزوا)میتواند پیش بینی کننده کیفیت خواب دانش آموزان باشد.

کلمات کلیدی:

مشکلات هیجانی

از خود بیگانگی

کیفیت خواب

وابستگی به اینترنت

مقدمه

دسترسی به اینترنت پدیده ای رو به گسترش است و هر روز تعداد بیشتری از افراد در زمره استفاده کنندگان اینترنت قرار می گیرند

(علوی و همکاران، 1389). اینترنت در همه جا حضور دارد و تعداد کاربران اینترنت به طور شگفت آور در حال افزایش است

(هاردی وتی ، 2007) از آنجا که برقراری ارتباط اصلی ترین دلیل استفاده کاربران از اینترنت می باشد

بنابراین اینترنت تأثیر خوبی بر ارتباط داشته باشد (پورشهریاری، 1386). دوستی ها را کمتر کرده

و زمان کمتری با خانواده صحبت می کنند استرسورهای بیشتری را تجربه کرده اند و احساس تنهایی و افسردگی می کنند (آفونوس 1999).

گلدبرگ برای اولین بار اختلال اعتیاد به اینترنت را در جولای 1995 میلادی مطرح کرد

و معیارهای تشخیص آن را ثبت نمود (گونزالمی 2008)محققان خاطرنشان کردند

که استفاده مفرط از اینترنت، تأثیر سوئی روی بهداشت روانی دارد (تروئر 2001).

مشکلات خواب از جمله مشکلاتی است که در نتیجه اعتیاد به اینترنت به وجود می آید

و باعث می شود که کیفیت آن در این گروه از نوجوانان به مراتب پایین باشد.

مطالعات انجام شده شیوع بالاتر مشکلات خواب را در جمعیت بالغین گزارش کرده اند

و این در حالی است که با توجه به نتایج پژوهش این مشکلات به مراتب در نوجوانان و جوانان وابسته

به اینترنت بیشتر هم می باشد(کوبی و همکاران 2001؛ موئدفر و همکاران، 2007)پژوهش ها نشان می دهد

که مشکلات هیجانی که از آثار منفی اعتیاد به اینترنت می باشد، دلیلی برای کاهش کیفیت و سلامت خواب هستند

(برول 2006) در واقع مشکلات هیجانی از قبیل افسردگی، اضطراب و استرس از جمله متغیرهای هستند

که باعث تشدید مشکلات خواب در نوجوانان وابسته به اینترنت شود.در مطالعه ابرانی و همکاران،

2009 نشان داده شد که اضطراب هم به عنوان یک فرایند و نتیجه استفاده چیزی از اینترنت

و هم عامل خطر برای استفاده از آن است. یکی دیگر از متغیرهایی که احتمالاً با اعتیاد به اینترنت مرتبط است

و می تواند مشکلات خواب افراد وابسته به اینترنت را تشدید کند متغیر از خودبیگانگی است

این متغیر از سه مولفه کناره گیری ، ناتوانی و ناهنجاری تشکیل شده است (زکی، 1388).در یکی از مطالعات انجام شده

قیمت محصول : 85000 تومان

دانلودicon تعداد بازدید : 5
iconبرچسب‌ها : ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت ,
 • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
 • دوشنبه 4 تير 1397
 • تحقیق کنترل کیفیت تولید شرکت سایپا

  تحقیق کنترل کیفیت تولید شرکت سایپا

  تحقیق کنترل کیفیت تولید شرکت سایپا

  فرمت فایل : doc

  حجم : 3140

  صفحات : 410

  گروه : مدیریت

  توضیحات محصول :

  کنترل کیفیت تولید شرکت سایپا

  ابتدا مطلب را با بررسی تاریخچه شرکت سایپا آغاز خواهیم کرد و سپس به روشها، ابزار و نظریه های موجود در رابطه با کیفیت فرآیند خواهیم پرداخت . بعد از آن می بینیم که فرآیند تولید خودرو پراید صبا به چه صورت انجام می شود و در دنباله به چگونگی تعیین کیفیت قابل قبول این خودرو می پردازیم . در پایان برای روشنتر شدن مراحل تعیین کیفیت در سایپا قطعه سپر را مورد بررسی قرار خواهیم داد .
  پیشگفتار
  مقدمه
  فصل اول : تاریخچه شرکت سایپا
  فصل دوم : نظریه ها و روش های موجود در کنترل کیفیت فرآیند
  فصل سوم : مراحل فرآیند تولید در سایپا
  فصل چهارم : تعیین کیفیت فرآیند تولید
  جمع بندی و نتیجه گیری
  پیشنهادات و نظرات
  منابع و مآخذ
  ---------------
  در شرکت سایپا ابتدا قطعات که از شرکتهای مختلف قطعه ساز خریداری می‌شود با تکیه بر شناسنامه های کیفی مورد آزمایش و کنترل قرار می گیرند. پس اینکه قطعه مراحل مختلف کیفی را پیمود و مورد قبول شرکت قرار گرفت برای مونتاژ به سالن های مختلف برده می شود.
  ارزشیابی محصول نهایی که در واقع منظورمان خودرو و پراید صبا مدل فول می‌باشد. با استفاده از روش ارزشیابی VES صورت می گیرد. این روش که به صورت جزء به جزء نحوه کنترل تمام قسمتهای خودرو را در اختیار اداره ارزیابی می گذارد. یکی از معروفترین روشهایی می باشد که امروزه در کشورهای صنعتی دنیا از جمله ژاپن و کره مورد استفاده قرار می گیرد. البته باکیفیت بودن خودرو تنها مربوط به سالن مونتاژ که من در آنجا حضور داشتم نمی شود بلکه همه قسمتها از جمله سالن بدنه و رنگ نقش بسیار مهمی را در این امر ایفا می کنند که به دلیل گسترده بودن موضوع، در این مجموعه تنها به نحوه کنترل کیفی در سالن مونتاژ(1) پرداختیم.
  ...

  قیمت محصول : 16000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 5
  iconبرچسب‌ها : تحقیق کنترل کیفیت تولید شرکت سایپا ,
 • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
 • دوشنبه 4 تير 1397
 • قالب وردپرس فروشگاه Kuteshop

  قالب وردپرس فروشگاه Kuteshop

  قالب وردپرس فروشگاه Kuteshop یکی بهترین و حرفه ای ترین قالب های فروشگاهی وردپرس هست اگر به دنبال یک قالب وردپرس فروشگاهی هستید تا یک تجارت فروش آنلاین راه اندازی کنید برای هر زمینه ای مثلا سایت فروشگاهی فروش موبایل سایت فروشگاهی لوازم خانگی سایت فروشگاه لوازم دیجیتالی فروش فایل های دانلودی و … قالب فروشگاهی وردپرس Kute shop با امکانات حرفه ای

  دانلود قالب وردپرس فروشگاه Kuteshop

  Kuteshop 
فروشگاه اینترنتی فینال 
قالب kuteshop وردپرس 
قالب حرفه ای 
قالب حرفه ای وردپرس 
قالب وردپرس 
قالب وردپرس kuteshop 
قالب وردپرس kuteshop فروشگاهی 
قالب وردپرس فروشگاه 
قالب وردپرس فروشگاه Kuteshop 
قالب وردپرس فروشگاهی 
قالب وردپرس فروشگاهی فارسی 
قالب وردپرس فروشگاهی فارسی kuteshop
خرید قالب وردپرس
قالب حرفه ای وردپرس
قال
  دسته بندی قالب وردپرس
  فرمت فایل zip
  حجم فایل 0 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 5

  قالب وردپرس فروشگاه Kuteshop فروشگاهی ووکامرس حرفه ای و شکیل

  بروز رسانی قالب وردپرس فروشگاهی کات شاپ به نسخه 1.5.3.1 در تاریخ 95/3/13

  بروز رسانی قالب وردپرس فروشگاهی کات شاپ به نسخه 1.5 در تاریخ 94/11/16

  kuteshop قالب وردپرس فروشگاهی دارای ظاهری مثل فروشگاه اینترنتی فینال می باشد که بسیار زیبا و حرفه ای طراحی شده با امکانات و قابلیت های خوبی که در اختیار مدیر سایت قرار میده به راحتی میشه طرح و نمای سایت رو به گونه ای چید که کاربر پسند و به سلیقه مدیر فروشگاه باشه. در ادامه به برخی امکانات بی نظیر این قالب وردپرس میپردازم تا شما هم مثل من از این قالب حرفه ای وردپرس ذوق زده شید بی شک و مطمئن هستم همونی خواهد بود که دنبالش هستید.

  قالب وردپرس فروشگاه
  قالب وردپرس فروشگاه Kuteshop

  قالب فروشگاهی وردپرس با طراحی 100 % ریسپانسیو و پاسخگو

  قالب فروشگاهی وردپرس
  قالب فروشگاهی وردپرس با طراحی 100 % ریسپانسیو و پاسخگو

  قالب کات شاپ به صورت کاملا ریسپانسیو طراحی شده و قابلیت نمایش در همه دستگاها رو داره که این قابلیت بسیار خوب سبب میشه مشتریان فروشگاه شما بتونن خیلی راحت با هر دستگاهی که درا ختیار دارن از سایت شما بازدید کنن و بدون مشکل بتونن خریدشون رو انجام بدن و از محصولات فروشگاه اینترنتی شما دیدن کنن.

  قالب kuteshop وردپرس با 8 دموی آماده

  قالب kuteshop
  قالب kuteshop وردپرس با 8 دموی آماده

  اگه با اکثر قالب های وردپرس حرفه ای اشنا باشید میدونید که اکثرا دارای سمپل های آماده ای هستن قالب وردپرس kuteshop فروشگاهی دارای 8 دمو و پشنمایش آماده هستش که شما می تونید به دلخواه هر کدومرو که به سلیقه و زمینه فعالیت شما نزدیک هستش رو روی سایتتون پیاده سازی کنید انتخاب هر کدوم از دموها کاکملا راختیاری می باشد و حتی می توانید از همه انها استفاده کنید و به سلیقه خودتون شخصی سازیش کنید.

  قالب دارای مگا منوی حرفه ای و چند ستونه با قابلیت قرار دادن عکس

  قالب
  قالب دارای مگا منوی حرفه ای و چند ستونه با قابلیت قرار دادن عکس

  اگه پیشنمایش قالب رو دیده باشید در منوی اصلی ( منو بالا ) مگامنو ها رو می تونید مشاهده کنید , مگا منو این قابلیت رو به سایت اضافه کرده تا به صورت بسیار زیبا و شکیل در عرض بزرگ منو ایجاد کرد, قالب وردپرس فروشگاهی kuteshop بخش مگا منو رو به صورت حرفه ای و جذاب پشتیبانی می کنه به صورتی که می تونید در زیر منو های بزرگ تصویر و چند ستون لیست فهرست هاتون رو قرار بدید در پیشنمایش ما برای مگا منو و دسته بندی ها تصویر قرار دادیم و در هر ستون دسته بندی موضوع خاصی رو قرار دادیم که امکان سبب شده تا بتوان در فروشگاه انلاین خود به راحتی موضوعات رو در دید مشتریان قرار داد تا بتونن خیلی راحت به مواردی که لازم دارن دسترسی پیدا کنن.

  نمایش محصولات به صورت حرفه ای در قالب وردپرس Kute shop

  در قالب وردپرس فروشگاهی کات شاپ شما می تونید محصولات رو به صورت تب بندی و اسلایدر به نمایش بزارید که برای هر محصول ابزار های افزودن به سبد خرید , قابلیت مقایسه محصول , ابزار نمایش سریع محصول , افزودن محصول به لیست علاقمندی های مشتری رو به صورت هاور شده نمایش میده … این مورد رو در پیشنمایش برای محصولات و دسته بندی های مختلف می تونید مشاهده کنید

  Kute shop قالب وردپرس فروشگاه با نمایش محصولات فروشگاه در چند ستون

  Kute shop قالب وردپرس فروشگاه
  Kute shop قالب وردپرس فروشگاه با نمایش محصولات فروشگاه در چند ستون

  با این قابلیت که در قالب وردپرس فروشگاهی Kuteshop وجود داره شما به دلخواه و سلیقه خود می تونید محصولات فروشگاه خودتون رو در سایز دلخواه و ستون های دلخواه به نمایش بزارید. به صورت کلی صفحه بندی و چیدمان کلی سایت در اختیار مدیر وب سایت می باشد و این قابلیت وجود داره شما به هر صورتی که دوست دارید چیدمان سایتتون رو ایجاد کنید.

  برخی امکانات و قابلیت های قالب وردپرس فروشگاهی بی نظیر ( Kuteshop theme ) به روایت تصویر در زیر

  قالب وردپرس فروشگاهی
  قالب وردپرس فروشگاهی

  قالب فروشگاهی با هدر های متفاوت و بی نهایت طرح سفارشی

  قالب فروشگاهی
  قالب فروشگاهی با هدر های متفاوت و بی نهایت طرح سفارشی

  در بالا به هر کدوم از قابلیت های که اشاره میکردم گفتم که همه موارد به دلخواه سلیقه مدیر سایت هست , طراح قالب وردپرس فروشگاهی kuteshop جای سوال و مورد خاصی رو جا نزاشته اصلا که شاید کابر خوشش نیاد به همین دلیل قسمت های مختلف رو به گونه ای برنامه نویسی کرده که مدیر وب سایت ها بتونن به سلیقه خودشون از چیدمان گرفته تا رنگبندی و … رو به دلخواه خودش ایجاد کنه بخش هدر به صورت ویژه ای قابلیت سفارشی سازی داره که می توان با امکانات قالب وردپرس کات شاپ بی نهایت طرح در رنگبندی ها و چیدمان های مختلف ایجاد کرد.

  دارای دو افزونه ارجینال همراه پکیج قالب ار سایت اصلی

  افزونه ارجینال
  دارای دو افزونه ارجینال همراه پکیج قالب ار سایت اصلی

  داخل پکیج قالب وردپرس فروشگاهی فارسی kuteshop چندین پلاین موجود هست که بین آنها دو افزونه پریمیوم به ارزش 153 هزار تومن وجود داره شما با خرید قالب که این دو افزونه رو به صورت رایگان در اختیار خواهید داشت.

  برخی ویژگی های کلیدی قالب فروشگاهی وردپرس kute shop

  • طراحی کاملا ریسپانسیو و پاسخگو
  • سئو شده وبهینه سازی شده به صورت عالی
  • فارسی سازی با کیفیت عالی
  • فارسی سازی کاملا استاندارد
  • دارای اسلایدر زیبا و بی نظیر برای فروشگاه
  • پشتیبانی از منو و فهرست های وردپرس
  • پشتیبانی از مگا منو بهصورت سفارشی و حرفه ای
  • پشتیبانی از ابزارک های وردپرس و دارای ابزارک های سفارشی
  • پنل تنظیمات حرفه ای و فارسی برای مدیریت قالب و سایت
  • سفارشی سازی صفحه اصلی و صفحات مختلف سایت
  • دارای برگه ساز ویژوال کامپوسر قویترین وبرگه ساز وردپرس
  • دارای سرعت بارگذاری عالی
  • ناحیه های مختلف برای بنرهای تبلیغاتی به صورت حرفه ای
  • دارای بسته نصبی اسان توسط بیگ تم
  • پشتیانی رایگان برای خریدارن بیگ تم
  • شبیه به وب سایت فروشگاه انلاین فینال
  • پشتیبانی از قابلیت چند زبانه شدن
  • بی نهایتن رنگبندی سفارشی
  • دارای 8 دمو اماده
  • و بسیاری امکانات بی نظیر دیگر …

  دارای بسته نصبی آسان برای راه اندازی سایت شما با قالب وردپرس کات شاپ در کمتر از 5 دقیقه

  قالب وردپرس فروشگاهی فارسی kuteshop ووکامرس با قابلیت بسته نصبی کافیست شما فایل بسته نصبی را داخل هاست خود اپلود کرده و مراحل نصب رو که همون مراحل معرف نصب 5 دقیقه ای وردپرس هست رو جلو برید در این صورت سایت شما دقیقا شبیه به پیش نمایش آنلاین بالا خواهد اومد.

  پیشنمایش فارسی قالب وردپرس فروشگاهی kute shop

  پینمایش انگلیسی قالب وردپرس kute shop

  هزینه خرید قالب 50000 هزار تومان

  خرید قالب وردپرس


  دانلود قالب وردپرس فروشگاه Kuteshop  icon تعداد بازدید : 5
  iconبرچسب‌ها : قالب وردپرس فروشگاه Kuteshop ,
 • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
 • دوشنبه 4 تير 1397
 • تحقیق مسائل اجتماعی سالمندان (جامعه شناسی پیری)

  تحقیق مسائل اجتماعی سالمندان (جامعه شناسی پیری)

  تحقیق مسائل اجتماعی سالمندان (جامعه شناسی پیری)

  فرمت فایل : doc

  حجم : 64

  صفحات : 84

  گروه : جامعه شناسی

  توضیحات محصول :

  بررسی مسائل اجتماعی سالمندان

  بررسی جامعه شناسی پیری و سالمندی دیدگاهها و نظریات

  فهرست مطالب
  مقدمه
  تعریف
  نیازهای سالمندان:
  بیان مسأله:
  اهمیت مسئله:
  اخبار جهانی سالمندی
  اخبار کشوری سالمندی
  ادبیات تحقیق
  دیدگاه اسلامی پیرامون سالمندان
  پیری‎شناسی اجتماعی
  دیدگاه جامعه‎شناختی سالمندی
  1- سالمندی از دیدگاه کارکردگرایی
  2- سالمندی از دیدگاه تضاد
  ضرورت حفظ بهداشت روانی سالمندان
  الف) دیدگاه کاکردگرایانه: نظریه‎ی «عدم مشارکت»
  ب) نظریه فعالیت
  ج) نظریه مبادله
  نظریه محیط اجتماعی
  فرضیه‎ها:
  مدل
  منابع
  پی نوشت ها
  روش تحقیق
  جامعه آماری
  واحد جامعه آماری
  روش نمونه‎گیری
  حجم جامعه و نمونه آماری مورد تحقیق
  -----------
  فرضیه‎ها:
  1- به نظر می‎آید سالمندان به دلیل گریزناپذیر بودن مرگ فعالیتهای اجتماعی خود را کم یا ترک می‎کنند و این باعث بروز سریع‎تر عوارض پیری می‎شود.
  2- ظاهراً افراد سالمندی که در دوران پیری فعال هستند از زندگی خشنودی بیشتری دارند و این عامل باعث تأخیر در بروز عوارض پیری می‎شود.
  3- اگر افراد سالمند از روابط و عمل متقابل اجتماعی خود خشنود باشند بروز عوارض پیری آنها به تأخیر می‎افتد.
  4- به نظر می‎رسد افراد سالمندی که بیماریهای مزمن ندارند بروز عوارض پیری آنها به تأخیر می‎افتد.
  5- ظاهراً اگر افراد سالمند مشکلات اقتصادی و مالی نداشته باشند بروز عوارض پیری آنها با تأخیر مواجه است.
  6- اگر پشتیبانی‎های اجتماعی از سالمندان وجود داشته باشد عوارض پیری آنها دیرتر ظاهر می‎شود.
  7- به نظر می‎رسد توارث در تعیین طول عمر سالمندان و بروز عوارض پیری در آنها تأثیر دارد.

  قیمت محصول : 10000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 4
  iconبرچسب‌ها : تحقیق مسائل اجتماعی سالمندان (جامعه شناسی پیری) ,
 • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
 • يکشنبه 3 تير 1397
 • گوشه گیری و انزواطلبی در دانش آموزان ابتدایی

  گوشه گیری و انزواطلبی در دانش آموزان ابتدایی

  انسان ذاتا با طبیعت اجتماعی و گرایش به جمع آفریده شده است به همین دلیل بدون ارتباط متقابل با دیگران رهندگی برایش مشکل است، هرچند که ممکن است برخی از نیازهای انسان بدون ارتباط با دیگران برآورده شود، در عین حال بسیاری از نیازها هستند که فقط از طریق تعامل با دیگران ارضا می شود در دنیای پیچیده امروزه یعنی در بیشتر تعاون همکاری های ملی و همفکری های عمل

  دانلود گوشه گیری و انزواطلبی در دانش آموزان ابتدایی

  گوشه گیری و انزواطلبی در دانش آموزان ابتدایی
Corruption and isolation in elementary students
اقدام پژوهی
گزارش تخصصی
گوشه گیری
انزوا طلبی
گوشه گیری دانش آموزان
انزواطلبی در دانش آموزان
دانش اموزان گوشه گیر
دانش آموز
همکلاسی
مشاوره
معلم
افروز
1376
ص11
اجتماعی
  دسته بندی اجتماعی
  فرمت فایل docx
  حجم فایل 363 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 30

  بیان مسئله

  انسان ذاتا با طبیعت اجتماعی و گرایش به جمع آفریده شده است. به همین دلیل بدون ارتباط متقابل با دیگران رهندگی برایش مشکل است، هرچند که ممکن است برخی از نیازهای انسان بدون ارتباط با دیگران برآورده شود، در عین حال بسیاری از نیازها هستند که فقط از طریق تعامل با دیگران ارضا می شود. در دنیای پیچیده امروزه یعنی در بیشتر تعاون همکاری های ملی و همفکری های عملی، حضور فعال فرهنگی و احاطه بر زنجیره علوم، فنون و تکنولوژی برتر، بدون تردید پدیده کمرویی یک معلولیت اجتماعی است (افروز،1376،ص11). با توجه به این نکته که کم رویی می تواند بر سازگاری اجتماعی و ارتباطات بین فردی، افراد تاثیر منفی بگذارد، ابتدا لازم است که عوامل مربوط به کم رویی تشخیص داده شده و فرد کم رو را شناختف در ایران مشخص میشود که تحقیقات چندان گسترده ای در رابطه با کم رویی صورت نگرفته است و این مسئله توجه پژوهشگران را به خود جلب نکرده است.

  پیشینه تحقیق

  طبق گفته ی محققان در بسیاری از کلاسهای درسی دبستانها، ک.دکانی دیده می شوند که آرام، کم رو، خجالتی هستند و این کودکان در زندگی روزمره خود اغلب اوقات فقط با اعضای خانواده یا همسالان آشنا بازی می کنند و از غریبه ها اجتناب می ورزند، شرم و خجالت این کودکان ممکن است آنها را از اکتساب مهارتها و آمادگی های لازم برای بسیاری از فعالیت هایی که هم سالانشان از آن لذت می برند و یا اصولا برای رشد شخصیت آنها ضروری است باز دارد، رفتار انزواطلبی ممکن است از همان سالهای اولیه کودکی ظاهر شود.

  سوابق تحقیق

  در زمینه ی وضعیت کودکان گوشه گیر و انزواطلب، مطالعات متعددی صورت گرفته، پژوهش هایی که به آن اشاره می شود، بعضی از ویژگی های روانی – اجتماعی این کودکان را نشان می دهد: در تحقیق بر روی 407 کودک 6 تا 3 سال توانایی اجتماعی و علائم رفتاری آنها مورد مطالعه قرار گرفت، نتیجه ی به دست آمده نشان داد که دو عامل اساسی در بین سایر عوامل بیش از 50 درصد واریانس تجمعی را به خود اختصاص داد، این دو عامل:

  1- بی احساسی و کناره گیری

  2- نارضایت و مخالفت

  و ملاحضه شد کودکان دارای ویژگی های مذکور در مرحله ی دبستان نیز، مشکل را کم و بیش دارا می باشند، در مطالعه ی دیگری بر روی کودکان 12 تا 7 سال انحرافات رفتاری آنان مطالعه شد، یکی از نتایج تحقیق این بود که در مسائل رفتاری کودکان مسئله اساسی شکست در یادگیری اجتماعی است، هم چنین مشاهده شد واکنش پسران در مواقع شکست بیشتر پرخاشگری و واکنش دختران کناره گیری و انزوا است، در پژوهش دیگری واکنش های هم سالان نسبت به دانش آموزان افسرده در 70 دانش آموز پسر و 93 دانش آموز دختر کلاس های سوم تا ششم دبستان مطالعه شد، نتیجه کلی پژوهش مذکور آن بود که کودکان نسبت به هم کلاسان افسرده ی خود به صورت منفی واکنش نشان می دهند.

  کودکان افسرده کم ترین علاقه هم سالان را به خود جلب می کنند، جذابیت کمی دارند و رفتار کنونی و آینده آنها کمتر مثبت تلقی میشود.

  اهداف پژوهش

  1- بررسی رفتار دانش اموزان گوشه گیر

  2- بررسی عوامل گوشه گیری و انزواطلبی دانش آموزان

  3- ببرسی راه کارهای مناسب برای رفع مشکل گوشه گیری و انزواطلبی در دانش آموزان

  4- بررسی تاثیر خانواده بر گوشه گیری دانش آموزان

  روایت ها

  با مطالعه و پرس و جو از معلمان اطرافم در مورد برخورد و چگونگی مواجهه با گوشه گیری و انزوا طلبی دانش آموزان در کلاس، توانستم از روایت هایی که در زیر به آنها اشاره می کنم برسم.

  روایت اول

  بعد از امتهان های نوبت اول به نمرات دانش اموزان که نگاه کردم نمرات دانش آموزی توجه منو جلب کرد محمد طی 4 ماه اول سال تحصیلی درسی نخوانده و نمره مطلوبی دریافت نکرده بود. درس نخواندن او را بر روی سهل انگاری او گذاشتم. او را برای درس پرسیدم آوردم او جوابی نداد. او را نصیحت کردم. جریمه گفتم ولی جوابی نداد. علت اصلی آن را جویا شدم در اثر مشاهده متوجه شدم که محمد بی نهایت گوشه گیر است. او بی نهایت در خود فرو رفته بود. در ساعات درسی هیچ وقت ندیدم از کسی چیزی بخواهد حتی در حد پاکن یا دفتر یا رفع اشکال درسی. در زنگ تفریحی در گوشه ای می ایستاد با کسی هم کار نداشت. در زنگ ورزش با کسی بازی نمیکرد. از همه چیز و همه کس خجالت می کشید. تصمیمی گرفتم با او صحبت کنم اما جز سکوت او چیزی دستگیرم نشد. از علت درس نخواندن او چیزی نفهمیدم. در مورد خانواده اش او فرزند بزرگ خانواده و یک خواهر کلاس اول و یک برادر خردسال داشت. وضع مالی آنها متوسط به پایین بود. با معلم های سال قبل او مصاحبه کردم او همینگونه و همین وضع را داشته و گوشه گیری او حاد بود و با کمک معلم های خود نمرات را کسب می کرد و به پایه بالاتر می آمد.

  با مادر او صحبت کردم. در خانه با خواهر و برادرهایش ارتباط آرام و ساکتی دارد بیشتر دوست دارد با بچه های فامیل به خصوص فرزندان خردسال عمو بازی کند. پدر او به دلیل کاری سخت و طاقت فرسا نمی توانست و فرصت نمی کرد رابطه صمیمی با پسرش داشته باشد. شاید این عاملی برای گوشه گیری این دانش آموز باشد.

  در گروه بندی ها شرکت فعال نداشت حتی دیگر دانش آموزان نیز دوست نداشتند او را در گروه خود بپذیرند و او را همراهی کنند. بعد از تحقیقاتی که کردم مشخص شد یکی از عوامل گوشه گیری محمد ریشه در خانواده این دانش آموز دارد که کم توجهی و محرومیت از پدر و مادر نسبت به دانش آموز و توجه به دیگر اعضای خانواده بیشتر است.

  اولین کاری که کردم با پدر و مادر او صحبت کردم مبنی بر اینکه وقت زیادی را صرف این دانش آموز کنند و توجه زیادی نسبت به او داشته باشند.

  دیگر دانش اموزان را به خصوص همکلاسی های محمد را تشویق کردم برای شرکت دادن او در بازی ها و فعالیت های درسی.

  با دبیر پرورشی و مشاوره مدرسه جلسه ای گذاشتم که با محمد صحبت کنند که ذهن او را از عواملی که باعث حقارت او شده است پاک کنند.

  دانلود گوشه گیری و انزواطلبی در دانش آموزان ابتدایی  icon تعداد بازدید : 5
  iconبرچسب‌ها : گوشه گیری و انزواطلبی در دانش آموزان ابتدایی ,
 • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
 • شنبه 2 تير 1397
 • پاورپوینت ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)

  پاورپوینت ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)

  پاورپوینت ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)

  فرمت فایل : ppt

  حجم : 615

  صفحات : 37

  گروه : مدیریت

  توضیحات محصول :

  عنوان: پاورپوینت ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)

  فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

  تعداد اسلاید: 37 اسلاید

  دسته: مجموعه مدیریت و مدیریت اجرایی( ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت استراتژیک و مدیریت استراتژیک پیشرفته)

  این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان " ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی ( QSP M) " بوده و در 37 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درسهای مدیریت استراتژیک و مدیریت استراتژیک پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت و مدیریت اجرایی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

  مقدمه

  چارچوب تدوین استراتژی و روش اجرای آن

  مراحل و الگوی جامع مدیریت استراتژیک

  فرایندعمومی برنامه ریزی استراتژیك

  شناخت محیط

  برنامه ریزی استراتژیک

  برخی از مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیک

  ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)

  پنج گام تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

  شناخت محیط داخلی صنعت

  ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)
  پنج گام تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

  ماتریس بررسی مقایسه‌ای رقابت (CPM)

  مدل تحلیل SWOT

  تعریف ماتریس برنامه ربزی استراتژیک کمی

  ماتریس برنامه ریزی استراتژیك كمی (QSPM)

  مراحل پیاده سازی ماتریس برنامه ریزی استراتژیك كمی) (QSPM

  محدودیتهای QSPM

  نتیجه گیری

  منابع

  پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

  قیمت محصول : 9000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 7
  iconبرچسب‌ها : پاورپوینت ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) ,
 • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
 • شنبه 2 تير 1397
 • پاورپوینت ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)

  پاورپوینت ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)

  پاورپوینت ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)

  فرمت فایل : ppt

  حجم : 615

  صفحات : 37

  گروه : مدیریت

  توضیحات محصول :

  عنوان: پاورپوینت ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)

  فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

  تعداد اسلاید: 37 اسلاید

  دسته: مجموعه مدیریت و مدیریت اجرایی( ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت استراتژیک و مدیریت استراتژیک پیشرفته)

  این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان " ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی ( QSP M) " بوده و در 37 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درسهای مدیریت استراتژیک و مدیریت استراتژیک پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت و مدیریت اجرایی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

  مقدمه

  چارچوب تدوین استراتژی و روش اجرای آن

  مراحل و الگوی جامع مدیریت استراتژیک

  فرایندعمومی برنامه ریزی استراتژیك

  شناخت محیط

  برنامه ریزی استراتژیک

  برخی از مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیک

  ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)

  پنج گام تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

  شناخت محیط داخلی صنعت

  ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)
  پنج گام تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

  ماتریس بررسی مقایسه‌ای رقابت (CPM)

  مدل تحلیل SWOT

  تعریف ماتریس برنامه ربزی استراتژیک کمی

  ماتریس برنامه ریزی استراتژیك كمی (QSPM)

  مراحل پیاده سازی ماتریس برنامه ریزی استراتژیك كمی) (QSPM

  محدودیتهای QSPM

  نتیجه گیری

  منابع

  پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

  قیمت محصول : 9000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 5
 • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
 • شنبه 2 تير 1397
 • مبانی نظری حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

  مبانی نظری حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

  مبانی نظری حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

  فرمت فایل : docx

  حجم : 116

  صفحات : 42

  گروه : مبانی و پیشینه نظری

  توضیحات محصول :

  مبانی نظری حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

  مشخصات محصول:
  توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
  همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

  خلاصه ای از کار:

  مبحث اول- حق کرامت انسانی

  حقوق بنیادین انسان ها که رعایت آنها در همه حال و در هر مکان و زمان ضروری است بر اصل بنیادین کرامت ذاتی، زوال­ناپذیر و مطلق موجود بشری استوار است. بدین معنا که آن دسته از حقوق بشری که در اسناد بین­المللی حقوق بشر منعکس شده و در شمار حقوق اساسی و انتقال ناپذیر قرار دارند، بر کرامت انسانی مبتنی­اند و قوانین مبیّن حقوق بنیادین و زوال­ناپذیر انسان ها که در حقوق بشردوستانه درج شده­اند نیز بر............

  .................

  گفتار اول- شرح مفهوم حق کرامت انسانی

  ..................

  گفتار دوم- جایگاه حق بر کرامت انسانی در اسناد و رویه های قضایی بین المللی

  امروزه حق کرامت انسانی از چنان اهمیت و ارزشی در عرصه بین المللی برخوردار گشته که در اغلب اسناد بین المللی از آن یاد شده است. بر این اساس در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، شناسایی کرامت ذاتی تمامی اعضای خانوادۀ بشری به عنوان بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان یاد شده است، همچنین ماده یک این اعلامیه مقرر می دارد که، « تمام افراد بشر از لحاظ کرامت و حقوق، آزاد و برابر زاده می‌شوند...»[1] در مقدمه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[2] هم کرامت ذاتی بشر را به عنوان منشأ حقوق بشری[3] دانسته و....................

  ...................

  گفتار سوم- پیوند مابین حق کرامت انسانی با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

  مقام انسان، کرامت انسانی و حیثیت و شرف انسان ها از موضوعاتی است که از دیرباز مورد توجه همه مکاتب و نحله های فکری و همچنین مجامع حقوقی داخلی و بین­المللی واقع شده است و در این راستا حق افراد به شخصیت حقوقی آنها که مستقیماً از کرامت انسانی آنان نشأت می گیرد، حق کرامت انسانی را در عرصه حقوقی واقعیت بخشیده و عملی می نماید.[4] به عبارتی کرامت ذاتی انسان که، در پرتو عقلانیت و اراده آزاد انسانی به تمامی انسان ها عرضه شده است، منشأ حق افراد به شخصیت حقوقی آنها است.

  ....................

  مبحث دوم- حق برابری در مقابل قانون

  ....................

  گفتار اول شرح مفهوم حق بر برابری در مقابل قانون

  .................

  بند اول- معنا و مفهوم حق بر برابری حقوقی

  اینکه همه افراد باید در مقابل قانون برابر باشند، بدین معنا است که شما همان حقوقی را دارید که هر فرد دیگری دارای آن است. این بدین مفهوم نیست که از همه جهات انسان ها با هم یکسان هستند، یا باید از همه جهات با هم یکسان باشند. زیرا انسان ها با توانایی های یکسان آفریده نشده اند. لذا برابری در مقابل قانون به معنی یکسانی کامل[5] نیست. در واقع برابری در مقابل قانون به این معنی است که حقوق قانونی شما به گونه ای برابر مورد احترام واقع شود و عادلانه به اجرا گذاشته شود[6].

  ..................

  بند دوم- معیار و ضابطه پذیرش رفتار متمایز

  در خصوص اینکه برابری حقوقی مستلزم رفتاری یکسان و مشابه است، و رفتارهای حقوقی متفاوت ناقض برابری انسان ها هستند یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد. در زمینه قواعد حقوقی بین المللی آنچه که اغلبِ معاهدات به آن تصریح نموده اند، برابری کامل افراد نزد قانون است. حال باید دید آیا اصولاً لحاظ کردن تفاوت های انسان ها در قوانین، به حق انسان ها نسبت به برابری در مقابل قانون خدشه وارد می­کند و با آن در تغایر است؟ یا آنچه از تفاوت ها در قواعد و قوانین حقوقی، خصوصاً احکام فقهی اسلامی مشاهده می شود، برابری انسان ها را نقض می­نماید؟

  .......................

  گفتار دوم- جایگاه حق بر برابری در مقابل قانون در اسناد بین­المللی

  ................

  بند اول- اسناد عام بین المللی

  .................

  بند دوم- اسناد خاص بین المللی

  ..................

  گفتار سوم- پیوند مابین حق بر شخصیت حقوقی و حق بر برابری حقوقی

  ...................

  مبحث سوم حق بر دادخواهی

  .....................

  گفتار اول- مفهوم حق بر دادخواهی

  ..................

  گفتار دوم- جایگاه حق بر دادخواهی افراد در اسناد و رویه های قضایی بین المللی

  ....................

  گفتار سوم- پیوند مابین حق بر دادخواهی با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

  ...................

  فهرست منابع

  1-منابع فارسی

  الف - کتب

  1. ا. شبث ، ویلیام ، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی، مترجم:سید باقر میر عباسی و حمید الهوئی نظری، انتشارات جنگل، تهران، 1384.
  2. ارسطو، سیاست، ترجمه: حمید عنایت، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی،1354.
  3. اشتری، بهناز ، قاچاق زنان بردگی معاصر، تهران، نشر میزان، 1390 .

  ............................


  [1] -Article 1: “All human beings are born free and equal in dignity and rights…”.

  [2] - International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

  [3] -Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the human person

  [4] - Willem-Jan van der Wolf, S. de Haardt, op.cit , p. 21.

  [5] - Total sameness .

  [6] - David Bishop , The Wheel of Ideals, Lulu.com , 2006 , p. 125.

  قیمت محصول : 24000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 9
 • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
 • چهارشنبه 30 خرداد 1397
 • پروژه تاثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی

  پروژه تاثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی

  پروژه تاثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی

  فرمت فایل : doc

  حجم : 94

  صفحات : 105

  گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

  توضیحات محصول :

  بررسی تأثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی

  پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی می‌پردازد به این منظور 39 زوج از زوجینی که برای حل اختلافات زناشویی سال 82 به مرکز مشاوره بهزیستی مراجعه کرده بودند، به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (21 زوج) و گواه ( 18 زوج) قرار گرفتند.
  برای ارزیابی زوجین در این پژوهش از مصاحبه بالینی و آزمون رضایت زناشویی انریچ استفاده شد. ابتدا زوجین با آزمون رضایت زناشویی مورد ارزیابی قرار گرفتند، پس از آن برنامه مداخلات خانواده درمانی راهبردی در مورد گروه آزمایش اجرا گردید، در حالیکه گروه گواه در لیست انتظار بودند. بعد از شش هفته مجدداَ دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t و تحلیل واریانس و آزمونهای تعقیبی استفاده شد.
  ...
  پیشگفتار
  چکیده تحقیق
  فصل اول
  1. مقدمه
  2. بیان مسئله
  3. ضرورت و اهمیت موضوع
  4. اهداف پژوهش
  5. فرضیه ها
  6. اصطلاحات
  فصل دوم: ادبیات تحقیق
  - خانواده سالم و رشذ و تحول آن
  - خاستگاه خانواده
  - تاریخچه خانواده درمانی
  - مذهوم خانواده درمانی
  - خانواده درمانی راهبردی
  - خانواده درمانی روان تحلیل گری
  - خانواده درمانی تجربی
  - مکتب خانواده درمانی ساختاری
  - تحقیق در خانواده درمانی
  فصل سوم
  - طرح تحقیق
  - جامعه آماری
  - نمونه آماری و روش نمونه گیری
  - روش جمع آوری اطلاعات
  - روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
  فصل چهارم
  - جدول توزیع فراوانی سن روجین به تفکیک جنس
  - نمودار توزیع فراوانی سن زوجین به تفکیک جنس
  - جدول توزیع سطح تحصیلات زوجین به تفکیک جنس
  - نمودار توزیع سطح تحصیلات زوجین به تفکیک جنس
  - جدول توزیع فراوانی شغل زوجین به تفکیک جنس
  - نمودار توزیع فراوانی شغل زوجین به تفکیک جنس
  - جدول توزیع فراوانی مدت زندگی مشترک در دو گروه آزمایش‌و کنترل
  - نمودار توریع فراوانی مدت زندگی مشترک در دو گروه آزمایش و کنترل
  - جدول توزیع فراوانی تعداد فرزندان در دو گروه آزمایش و کنترل
  - نمودار توزیع فراوانی تعداد فرزندان در دو گروه آزمایش و کنترل
  - میانگین نمرات رضایت زناشویی گروه آزمایش و کنترل
  - آزمون فرضیه ها
  فصل پنجم
  - بحث و نتیجه گیری
  - محدودیتهای تحقیق
  - پیشنهادات
  - منابع و مأخذ

  قیمت محصول : 7000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 5
  iconبرچسب‌ها : پروژه تاثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی ,
 • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
 • دوشنبه 28 خرداد 1397
 • مبانی نظری قراردادهای پیمانکاری، مشکلات کارگاه

  مبانی نظری قراردادهای پیمانکاری، مشکلات کارگاه

  مبانی نظری قراردادهای پیمانکاری، مشکلات کارگاه

  فرمت فایل : docx

  حجم : 65

  صفحات : 43

  گروه : مبانی و پیشینه نظری

  توضیحات محصول :

  مبانی نظری قراردادهای پیمانکاری، مشکلات کارگاه

  مشخصات محصول:
  توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
  همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

  خلاصه ای از کار:

  گفتار دوم: مشکلات کارگاه

  اساساً رمز موفقیت در اجرای به موقع پروژه های عمرانی در وجود تناسب معقول و منطقی بین میزان مسئولیت ها در مقابل اختیارت لحاظ شده برای هر یک از مهره های تصمیم گیرنده در قرارداد نهفته است. خالی از ابهام بودن و شفاف بودن حدود اختیارات و مسئولیت های عوامل ذیربط در پروژه، مهمترین عامل برای ایجاد یک ساختار سازمانی سازنده با بهره وری بالا برای همه دست اندر کاران طرح های عمرانی می باشدجدی ترین بخش قراردادهای پیمانکاری، رفع مشکلات کارگاه درابعاد اجرایی بوده که به تفضیل بحث می شود:

  بنداول : بی سرپرستی و یا تعطیل کار

  .................

  بنددوم : عدم اصلاح کارهای معیوب

  ....................

  بندسوم: واگذاری به شخص ثالث

  ..................

  بندچهارم : انحلال شرکت

  ..................

  بندپنجم :ورشکستگی یا توقیف ماشین آلات

  ..................

  1- ورشکستگی

  .................

  2- توقیف ماشین آلات

  ...................

  3- رشوه

  .......................

  بندششم: قوانین ومقررات

  ..................

  مبحث دوم: فسخ بدون تخلف پیمانکار

  .................

  گفتاراول :آثار قانونی فسخ

  ...................

  بند اول: فسخ به استناد ماده 46 ش.ع.پ

  ...................

  بند دوم: خلع ید از پیمانکار

  ...................

  بند سوم: ضبط ضمانت نامه های تضمین شده از پیمانکار

  ....................

  رأی هیات عمومی دیوان عالی کشور

  ..................

  بند چهارم: تصرف تاسیسات و ابنیه

  ...................

  بند پنجم: فسخ به استناد ماده 48 ش.ع.پ

  ...................

  بند ششم: اثر فسخ نسبت به شخص ثالث

  ....................

  الف: فسخ و حقوق ضامن

  ....................

  ب: فسخ و حقوق پیمانکاران جزء

  ..................

  ج: فسخ و حقوق پیمانکاران دست دوم

  ....................

  منابع

  الف: کتب

  1. قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه ای، م، 1379.
  2. اسماعیلی هریسی، محمود، 1384، مبانی حقوق پیمان، شرکت نشر یادآوران.
  3. الراغب الاصفهانی، حسین بن محمد؛ 1412ق.مفردات راغب، به كوشش صفوان عدنان داوودی، دمشق، دار القلم، چاپ اول،

  ........................................

  قیمت محصول : 25000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 6
  iconبرچسب‌ها : مبانی نظری قراردادهای پیمانکاری، مشکلات کارگاه ,
 • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
 • يکشنبه 27 خرداد 1397